PDA

View Full Version : Bác sĩ Lê Châu Thuỷ làm chứngpvtn_
11-03-2007, 02:14 AM
Bác Sĩ Lê Châu Thuỷ, chuyên khoa tim, đã thuật lại quyền năng và tình yêu của Chúa - thế nào cô đã gặp chứng bệnh nan y nhưng đã được chữa lành

Phần 1:
http://tinlanhlibrary.govietweb.com/...atch&id=18&d=1

Phần 2:
http://tinlanhlibrary.govietweb.com/...atch&id=19&d=1