PDA

View Full Version : Tôn Giáo và Niềm Tinpvtn_
10-23-2007, 03:52 AM
Tôn Giáo và Niềm Tin

Nhìn vào lịch sử nhân loại, trải qua các thời đại, ở bất cứ dân tộc nào, chúng ta đều thấy có một hình thức tôn giáo hoặc thô sơ hay rất qui mô. Vì thế, nhiều người cho rằng tôn giáo là một bản năng mà Thượng Ðế đã dành cho loài người, chỉ loài người mới có bản năng nầy mà thôi. Chúng ta thấy từ một bộ lạc nhỏ trên vùng cao nguyên hẻo lánh đến các xã hội tân tiến hiện đại, mọi giống dân trên quả địa cầu nầy đều có khuynh hướng tìm về chân lý, tìm về một Ðấng tối cao để có được một giải đáp thỏa đáng cho đời sống tâm linh.


Mời đọc thêm tại đây : http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=News&file=article&sid=48