PDA

View Full Version : Hướng dẫn lập một Forum free cho bạn(by IPB)nonames
05-18-2005, 07:23 PM
Vô http://www.invisionfree.com/ ch?n Regisster
trong phằn Board name là tên diễn đàn của bạn
ví dụ như tên diễn đàn này là động nhím đó
ussername là tài khoản administrator đó
phần Category ch?n một chủ đ? cho Forum của bạn
Phần Password và Password verify nhập mật khẩu của tài khoản admin của bạn
Email Address và Email Address verify là địa chit email của bạn
?ánh dấu vào ô trống trước dòng I have read and agree to the Terms of Service
Sau đó nhấn Register
Roài đợi thui
Ok vậy là bạn đã là admin của Forum của chính mình
Sẽ có trang thông tin v? diễn đàn của bạn nếu thực hiện đúng những thao tác trên
Ví dụ
Board URL: http://s11.invisionfree.com/usserne_cuaban/index.php
Admin Control Panel URL: http://s11.invisionfree.com/ussername_cuaban/admin.php
Username: admin
Board URL là địa chỉ Forum của bạn
Admin Control Panel URL là trang chủ quản lý của admin
Ok vậy gi? bạn có thể truy cập vào Forum của mình rồi đăng nhaaph bằng quy?n admin
Hiii lúc đó muốn làm gì thì làm nhé
Chúc thành công :-D :-D
Lưu ý trong đoạn URL không phải lúc nào cũng là s11 mà có thể là s1 hay s2 s3... gì gì đó
vì đó là tên server sẽ chứa Forum của bạn thôi
s11 là server11 đó mà

nonames
05-18-2005, 07:42 PM
Vì đây là diên đàn bằng tiếng Anh nên chúng ta phải việt hóa và thêm booh gõ
Nhưng do không được can thiệp vào các file.php các file ngôn ngữ để việt hóa và chèn bộ gõ nên chúng ta sẽ sử dụng Javascript
Bạn đăng nhập vào Forum của bạn với quy?n quản trị (quy?n admin đó)
rồi như vậy là đã vào Administration ControlPanel (ACP)
kéo thanh trượt bên trái xuống nhìn vào dòng Skinning & Styles nhấn ch?n Board Wrappers sẽ hiện ra phần Manage Board Wrappers
kéo xuông ở phần Footer: đi?n đoạn mã sau vào

<script viethoa src="http://home.earthlink.net/~paul-luong/images/viethoa8.js"></script>
<script language=JavaScript 1.2 src="http://home.earthlink.net/~paul-luong/images/Viettyping.js">
</script>
rồi nhân Edit Wrapper
Ok vậy là bạn đã việt hóa và chend bộ gõ cho diễn đàn invisionfree của mình
file viethoa8.js là đoạn Javascript để việt hóa
còn file Vietttyping.js là đoạn Javascript để làm bộ gõ tiếng việt trong diễn đàn
Thui mệt wa để lần sau tui sẽ giúp bạn phá banner và chèn một số hình ảnh của riêng bạn mang lại phong cách cá nhân cả chính bạn chứa không phải toàn những banner quảng cáo (vì free nên có quảng cáo mà)
Hoặc bạn có thể tự v?c trong phần ACP sẽ biết nhi?u đièu

nonames
05-18-2005, 08:02 PM
?ang nhập quy?n admin và ACP
sau đó ch?n Skinning & Styles ở bên trái nhấp Board Wrapper xuất hiện cửa sổ Edit Wrapper xóa toàn bộ nội dung chứa trong khung Header & Body và thay bằng đoạn mã sau

<%<% BOARD HEADER %>%>
<script language='JavaScript' type="text/javascript">
<!—
function buddy_pop() { window.open('index.php?act=buddy&s=','BrowserBuddy','width=250,height= 500,resizable=yes,scrollbars=yes'); }
function multi_page_jump( url_bit, total_posts, per_page )
{pages = 1; cur_st = parseInt(""); cur_page = 1;
if ( total_posts % per_page == 0 ) { pages = total_posts / per_page; }
else { pages = Math.ceil( total_posts / per_page ); }
msg = "Please enter a page number to jump to between 1 and" + " " + pages;
if ( cur_st > 0 ) { cur_page = cur_st / per_page; cur_page = cur_page -1; }
show_page = 1;
if ( cur_page < pages ) { show_page = cur_page + 1; }
if ( cur_page >= pages ) { show_page = cur_page - 1; }
else { show_page = cur_page + 1; }
userPage = prompt( msg, show_page );
if ( userPage > 0 ) {
if ( userPage < 1 ) { userPage = 1; }
if ( userPage > pages ) { userPage = pages; }
if ( userPage == 1 ) { start = 0; }
else { start = (userPage - 1) * per_page; }
window.location = url_bit + "&st=" + start;}}
//-->
</script>

<!--IBF.BANNER-->
<div id='logostrip'>
<a href='yourforum?' title='Board Home'><img src='yourlogo' alt='' border='0' /></a>
</div>

<!-- IE6/Win TABLE FIX -->
<table width="100%" cellspacing="6" id="submenu">
<tr>
<td><a href=''></a> • <a href="yourforum?act=site">Portal</a></td>
<td align="right">
<img src="http://67.18.37.18/style_images/1/atb_help.gif" border="0" alt="" /> <a href='yourforum?act=Help'>Help</a>
    <img src="http://67.18.37.18/style_images/1/atb_search.gif" border="0" alt="" /> <a href='yourforum?act=Search&f='>Search</a>
    <img src="http://67.18.37.18/style_images/1/atb_members.gif" border="0" alt="" /> <a href='yourforum?act=Members'>Members</a>
    <img src="http://67.18.37.18/style_images/1/atb_calendar.gif" border="0" alt="" /> <a href='yourforum?act=calendar'>Calendar</a>
<!--IBF.CHATLINK-->
</td>
</tr>
</table>
<% MEMBER BAR %>
<% NAVIGATION %>
<% BOARD %>
<div style="visibility:hidden">
Trong đó yourforum chính là địa chỉ diễn đàn của bạn, còn yourlogo là địa chỉ liên kết đến hình ảnh logo cho diễn đàn (thư?ng được đặt ở phía trên cùng của diễn đàn, ví dụ logo của diễn đàn vietnhim là http://www.vietnhim.com/Forum/templates/SoftBlue/images/logo_phpBB.gif. Cuối cùng, nhấn nút Edit Wrapper để lưu lại những thay đổi. Bây gi?, bạn thử truy cập vào diễn đàn của mình xem sao. Chúc bạn như ý!
Bạn có thể dùng logo này http://hoanganhtubk.t35.com/hinhanh/cntt.jpg

VietLang
05-18-2005, 10:58 PM
Cám ơn nhi?u nhé :)

VL không có kinh nghiệm v? IPB nên không có ý kiến :)

nonames
05-18-2005, 11:06 PM
uh
tui sưu tầm và post lên cho bạn nào thích lập forum thôi
vì nó free nên là để tìm hiểu là chình

nonames
05-19-2005, 12:24 AM
Sưu tầm
Tạo thông báo trên đầu forum
Vào ACP > Board wrappers > Header & Body

<div style="text-align:center">
<table width="65%" align="center" border="0"><tr><td>
<div class="tableborder">
<div class="maintitle" align="left" style="text-align:left"><img src="http://67.18.37.15/style_images/1/nav_m.gif" border="0" alt=">" width="8" height="8" />

BẢN TIN
</div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="9"><tr><td class="row3">

<center><marquee direction=up scrollAmount=3 onMouseover="this.scrollAmount=0" onMouseout="this.scrollAmount=3"><font size="2">

<br>*Bạn phải là thành viên trong forum thì bạn mới coi được hết tin tức của forum . Nếu bạn nào chưa đăng kí thì đăng kí đi hen<br><br><br>*Thành viên của diễn đàn nên thừơng xuyên ghé tăm box thông báo để biết thêm các hướng dẫn hoặc những cập nhật mới từ Admin nha !<br><br><br>* Hiện nay forum đang thiếu đội ngũ MOD đi?u hành các box vì thế nên rất mong các bạn có năng lực giúp đỡ , moi chi tiết mong các bạn ghé vào thăm box " tuyển Mod"
</font></marquee></center>

</td>
</tr>
</table>
</div>
</td></tr></table>
</div>
</br>

nonames
05-19-2005, 12:31 AM
Sưu tầm
Mod nhạc n?n
Vào ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Javascript

<EMBED src="link_ban_nhac_cua_ban" autostart="true" loop="true" hidden="true">
<NOEMBED>
<BGSOUND src="link_ban_nhac_cua_ban">
</NOEMBED>

Hiệu ứng khi chuyển trang
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Javascript

<META http-equiv=Page-Enter content=revealTrans(Duration=1.0,Transition=random)>
<META http-equiv=Page-Exit content=revealTrans(Duration=1.0,Transition=random)>
<META http-equiv=Site-Enter content=revealTrans(Duration=1.0,Transition=random)>
<META content="sweets 011" name="Microsoft Theme">

nonames
05-19-2005, 12:34 AM
Sưu tầm
Làm box sáng lên khi di chuyển chuột đến
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers >Footter

<script>
//Highlight Cells created by Webworldx
var tCell= document.getElementsByTagName('TD');
for (i=0;i<tCell.length;i++){
if (tCell[i].className=="row4"){
if (tCell[i].innerHTML.match("showforum=")){
tCell[i].onmouseover=function(){this.style.backgroundColor ="FFFFFF"}
tCell[i].onmouseout=function(){this.style.backgroundColor= "E4EAF2"}
}}}
</script>

nonames
05-19-2005, 12:37 AM
Sưu tầm
Hộp thoại chào mừng
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Header & Body

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" alink="#000000" vlink="#000000">
<% BOARD HEADER %>
<% NAVIGATION %>
<table width="100%" align="center" border="0"><tr><td valign="top">
<div class="tableborder">
<div class='maintitle' align='left'>
</div>
<table width="663" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tr><td class="row1" width="82" valign="top">

<img border="0" src="http://67.18.37.15/html/avatars/Meow.gif">

</td>
<td class="row1" width="407" valign="top">

Welcome to "Board Name", Carry on this Description yourself...

</td>
<td class="row1" width="148" valign="top">
<p align="left">
<form style='display:inline' action="http://invisionfree.com/forums/BOARD NAME/*index.php?act=Login&CODE=01&CookieDate=1" method="post">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tr>
<td>Username: </td>
<td><input type="text" class="forminput" size="20" name="UserName" onfocus="this.value=''" value="User Name" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Password: </td>
<td><input type='password' class='forminput' size='20' name='PassWord' onfocus="this.value=''" value='ibfrules' /></td>
</tr>
</table>
<div align="center"><input type='submit' class='forminput' value='Log me in' /></div>
</form></p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td></tr></table>
<% BOARD %>
Chèn tiếp vào Fotter

<center>Welcome box by thinglie.<br>Find more great codes at the <a href="http://www.invisionfree.com/forums/support/">iF Support Forums</a>!</center><p>More Codes at <a href="http://invisionfree.com/forums/Invisionfree_Skining/index.php?showforum=87">IFSkins.com Modifications Section</a>!
Lưu ý cái nhãn <% BOARD %> nếu bạn đã chèn vào trước khi phá banner thì cần để 1 cái thôi nếu không sẽ có thông báo lỗi

nonames
05-19-2005, 12:40 AM
Sưu tầm
Chèn tuyết rõi
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Body

<script language="JavaScript1.2">

/******************************************
* Snow Effect Script- By Altan d.o.o. (snow@altan.hr, http://www.altan.hr/snow/index.html)
* Visit Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com/) for full source code
* Modified Dec 31st, 02' by DD. This notice must stay intact for use
******************************************/


//Configure below to change URL path to the snow image
var snowsrc="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/snow3.gif"
// Configure below to change number of snow to render
var no = 10;

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns4up||ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();

for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><a href=\"http://dynamicdrive.com/\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/layer>");
}
} else if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}</script>

nonames
05-19-2005, 12:42 AM
Sưu tầm
Mod giới tính
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Footer

<script type="text/javascript">
/*
Mod Gioi tinh
This code cannot be reposted without express permission from its creator.
This header must stay intact at all times.
*/

//Su dung hinh?
DisGendImage = "N"

//Neu co thi dien duong dan vao duoi day
MaleImage = "URL"
FemaleImage = "URL"

function getVal(gender){
Selected = "///" + gender
WebSiteVal = document.theForm.WebSite
if(WebSiteVal.value=="http://"){
WebSiteVal.value+="invisionfree.com" + Selected
} else {if(WebSiteVal.value.indexOf("///")!=-1){Remove()} else {WebSiteVal.value = WebSiteVal.value+Selected}
}}
function Remove(){
WebSiteVal.value = WebSiteVal.value.replace(/\/\/\/\d/,Selected)
}
if(location.href.indexOf("act=UserCP&CODE") != -1) {
var table = document.getElementsByTagName("table")
for(t=0;t<table.length;t++){
if(table[t].width=="100%"){
if(table[t].id=="submenu" || table[t].id=="userlinks" || table[t].cellSpacing=="0"){} else {
var AddR = table[t].insertRow(2)
var AddC = AddR.insertCell()
AddC.innerHTML="<b>Your Gender</b>"
AddC.className="pformleft"
AddCa = AddR.insertCell()
AddCa.className="pformright"
AddCa.innerHTML='<select class="forminput" name="gender" onChange="getVal(this.selectedIndex)"><option><option value="Male">Male<option value="Female">Female</select>'
}}}}
var TD = document.getElementsByTagName("TD")
for(t=0;t<TD.length;t++){
if(TD[t].className.match("post2") || TD[t].className.match("post1")){
if(TD[t].innerHTML.match(/Posts: /i)){
var thisTd="";var gotTD="0"
for(i=t;i<TD.length;i++){
if (TD[i].innerHTML.match(/<div/i) && TD[i].className=="darkrow3" && gotTD=="0"){
thisTD=i
gotTD="1"
}}
var Gends = "------"
var A =TD[thisTD].getElementsByTagName("A")
for(a=0;a<A.length;a++){
if (A[a].href.match(/\/\/\/\d/)){
Ahref = A[a].href.split("///")
A[a].href = Ahref[0];
if(Ahref[1]==0){Gends = "------"} else {
if(Ahref[1]==1){Gends = "Male"; var GendImg = MaleImage; var AltMe = "Male"} else {
if(Ahref[1]==2){Gends = "Female"; GendImg = FemaleImage; AltMe="Female"}
}}}}
if(DisGendImage.toLowerCase()=="y"){Gends = "<img src='" + GendImg + "' border='0' alt='" + AltMe + "'>"}
TD[t].innerHTML = TD[t].innerHTML.split(/\W\w+\WMember No/i).join("<br/>Gender: " + Gends + "<br/>Member No")
}}}
if(location.href.indexOf("showuser")!=-1){
var Gends = "------"
var A = document.getElementsByTagName("A")
for(a=0;a<A.length;a++){
if (A[a].href.match(/\/\/\/\d/)){
Ahref = A[a].href.split("///")
A[a].href = Ahref[0];
if(Ahref[1]==0){Gends = "------"} else {
if(Ahref[1]==1){Gends = "Male";} else {
if(Ahref[1]==2){Gends = "Female";}
}}}}
var table = document.getElementsByTagName("table")
for(a=0;a<table.length;a++){
if(table[a].width=='100%' && table[a].cellPadding=="6" && table[a].innerHTML.match(/Birthday/i)){
var AddRp = table[a].insertRow(2)
var AddCp = AddRp.insertCell()
AddCp.className="row3"
AddCp.innerHTML="<b>Gender</b>"
AddCp = AddRp.insertCell()
AddCp.className="row1"
AddCp.innerHTML=Gends
}}}
</script>

nonames
05-19-2005, 12:44 AM
Sưu tầm
Mod bảng màu phân cấp
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Footer

<script type='text/javascript'>
<!--
// add section to the statistics on the index (member legend)
// code by Stefan

// position for the new section 1-based.
// 1 = before members online (if enabled at ACP), etc
newSectionPosition = 1
// the HTML for the new section's title
newSectionTitle = 'Member legend'
// the URL for the new section's image
newSectionImage = 'http://img145.exs.cx/img145/7859/fmarker3usersonline5fy.gif'
//the HTML for the new section's content cell
newSectionContent = '<b><SPAN style="COLOR: red"><hr color="purple">Administrative Team</b></SPAN> | '
newSectionContent += '<b><SPAN style="COLOR: green">Super Admin Team</b></SPAN> | '
newSectionContent += '<b><SPAN style="COLOR: blue">Super Moderator</b></SPAN> | '
newSectionContent += '<b><SPAN style="COLOR: darkorange">Moderator</b></SPAN> | '
newSectionContent += '<b><SPAN style="COLOR: purple">Members</b></SPAN> | '

e = document.getElementsByTagName('DIV')
for (n = 0; n < e.length; n++) {
if (e[n].className == 'maintitle' && e[n].innerHTML == 'Board Statistics') {
for (tbl = e[n].nextSibling; tbl && tbl.nodeName != 'TABLE'; tbl = tbl.nextSibling);
if (tbl) {
np = (newSectionPosition - 1) * 2
nr = tbl.insertRow(np)
nc = nr.insertCell(-1)
nc.className = 'pformstrip'
nc.innerHTML = newSectionTitle
nc.colSpan = 2
nr = tbl.insertRow(np + 1)
nc = nr.insertCell(-1)
nc.className = 'row2'
nc.innerHTML = '<img src="' + newSectionImage + '" alt="" />'
nc = nr.insertCell(-1)
nc.className = 'row4'
nc.innerHTML = newSectionContent
}
break
}}
// -->
</script>

nonames
05-19-2005, 12:49 AM
Phù mệt wa'
sưu tầm mấy cái này mệt thật
Chúc các bạn thành công

ronaldo
05-19-2005, 02:17 AM
đúng là sưu tầm thì mệt thật đấy, nhưng rất nhi?u đoạn code ko làm việc đấy nonames à, vd: mod giới tính

VietLang
05-19-2005, 01:09 PM
Nói v? codes thì VL chịu thua. Mà nó là codes cho IPB lại càng không biết :D

nonames
05-19-2005, 08:12 PM
Nếu không hoạt động thì ai đó fix hộ cái
Thanks nhi?u

ronaldo
05-19-2005, 10:25 PM
ok! ai dùng code nào thấy bị lỗi mà không fix được thì post lên đây m?i ngư?i sẽ giúp nhé

nonames
05-21-2005, 07:48 PM
Thêm game flash
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Footer

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="549" height="227">
<param name="movie" value="http://www.miniclip.com/Flash/gamesroom.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://www.miniclip.com/Flash/gamesroom.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="227">
</embed>
</object>

nonames
05-21-2005, 08:23 PM
Welcome box +Mod
ACP > Skinning & Styles > Board Wrappers > Header & Body
chèn vào trước nhãn <% BOARD %>
bạn sửa những giá trị trong đoạn code cho phù hợp với forum vủa bạn

<div class="tableborder">
<div class='maintitle' align='left'>.:: Chào mừng quay trở lại ::.</div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tr>
<td class="row4" align="center"><img src='avatar here' border='0' alt='' /></td>
<td class="row2" width="45%">Welcome to the Board name Forum click on "register" to become a member! <img src="http://67.18.37.15/html/emoticons/biggrin.gif"><br />

<a href="yoururl?act=Search&CODE=getnew">Xem bài mới</a> | <a href="yoururl?act=Search&CODE=getactive">Today's active topics</a><br />
<b>Skin</b>:
<script language="JavaScript">

var scheme = getCookie('template1');
if (scheme == 'ifg') {
document.write('<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="">');
}

function changeskin(change) {
var scheme = change;
var name = 'template1';
var pathname = location.pathname;
var myDomain = pathname.substring(0,pathname.lastIndexOf('/')) +'/';
var ExpDate = new Date ();
ExpDate.setTime(ExpDate.getTime() + (180 * 24 * 3600 * 1000));
setCookie(name,scheme,ExpDate,myDomain);
}
function getCookie(name){
var cname = name + "=";
var dc = document.cookie;
if (dc.length > 0) {
begin = dc.indexOf(cname);
if (begin != -1) {
begin += cname.length;
end = dc.indexOf(";", begin);
if (end == -1) end = dc.length;
return unescape(dc.substring(begin, end));
}
}
return null;
}

function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires == null) ? "" : "; expires=" + expires.toGMTString()) +
((path == null) ? "" : "; path=" + path) +
((domain == null) ? "" : "; domain=" + domain) +
((secure == null) ? "" : "; secure");
}
</script>
<form>
<select onChange="changeskin(this.options[this.selectedIndex].value); window.location.reload();">
<option> your skins here
</select>
</form>
</td>
<td class="row4" width="55%">
<center><a href="http://url_cua_ban">Diễn đàn</a> | <a href="http://url_cua_ban?act=site">Trang chủ</a> | <a href="http://url_cua_ban?act=boardrules">Shout Box</a> | <a href="http://url_cua_ban?act=UserCP&CODE=00">User CP</a> | <a href="http://url_cua_ban?act=Search&CODE=getnew">View New Post</a></center>
<center><b>Quick News:</b></center>
<marquee><b>News here.</b></marquee>
<center><b>Site Admins:</b>Staff here</center>
<center><b>Site Smods/Mods:</b>Mods here</center>
<center><b><a href='http://url_cua_ban?&act=stats'>Forum Statistics</a></b></center>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tr>
<td class="titlemedium" width="100%">Works In Progress</td>
</tr>
<tr>
<td class="row4">
<ol>
<li><a href='http://url_cua_ban>Your Projectes here</a> [<b><i>99%</i></b> Online]</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br />

nonames
05-21-2005, 08:32 PM
?o chỉ số
System Settings > General Configuration > Number Formatting > Don't Format > Submit Changes
ACP > > Skinning & Styles > Board Wrappers >Footer:

<script>
//Original RPG code Created for InvisionFree by Webworldx - v2.5
//Credit to Webworldx, Lans Tartare and Overlord - PB - http://ssdesigns.proboards17.com
//This code may NOT be posted on any other forum without express permission from Webworldx
//New code Modded for InvisionFree by Beldin - v1.0
//This FinalFantasy mod is property of Beldin, Administrator of AlternateUniverz - http://alternateuniverz.co.nr
//This header must be kept intact at all times

RPGHigh="1000"
NextLevel="15"
MoneySign="$"
NextWeapon="8"
NextItem="20"
AddMoney="15"

MoneyOn="Y"
ItemWeapOn="Y"

//Directory of all uploaded pics
var BaseURL="http://www.angelfire.com/magic/rpgmod/ff"
var StatsURL="http://www.angelfire.com/magic/rpgmod/ff"

var statsImage=new Array();
statsImage[0]=new Array("HP","/exp.gif")
statsImage[1]=new Array("STR","/str.gif")
statsImage[2]=new Array("MAG","/mag.gif")
statsImage[3]=new Array("DEF","/def.gif")

var theEXP = new Array("EXP","/exp.gif")

function getStats() {
TheStats=new Array();
stats=new Array();

TheStats[0]=new Array()
TheStats[0][1]=PostCount
TheStats[0][2]=PostCount
TheStats[0][3]=PostCount
TheStats[0][4]=PostCount
TheStats[0][5]=PostCount
TheStats[0][6]=PostCount
TheStats[0][7]=PostCount

TheStats[1]=new Array()
TheStats[1][1]=parseInt(TheStats[0][1]) + 3
TheStats[1][2]=parseInt(TheStats[0][2]) -10
TheStats[1][3]=parseInt(TheStats[0][3]) + 10
TheStats[1][4]=parseInt(TheStats[0][4]) + 7
TheStats[1][5]=parseInt(TheStats[0][5]) + 8
TheStats[1][6]=parseInt(TheStats[0][6]) + 5
TheStats[1][7]=parseInt(TheStats[0][7]) - 20

TheStats[2]=new Array()
TheStats[2][1]=parseInt(TheStats[0][1] /(2/3))
TheStats[2][2]=parseInt(TheStats[0][2] * 2)
TheStats[2][3]=parseInt(TheStats[0][3] * 0)
TheStats[2][4]=parseInt(TheStats[0][4] * 0)
TheStats[2][5]=parseInt(TheStats[0][5] * 0)
TheStats[2][6]=parseInt(TheStats[0][6] /(1/3))
TheStats[2][7]=parseInt(TheStats[0][7] * 10)

TheStats[3]=new Array()
TheStats[3][1]=parseInt(TheStats[0][1] * (5/3))
TheStats[3][2]=parseInt(TheStats[0][2] * (4/3))
TheStats[3][3]=parseInt(TheStats[0][3] * (5/3))
TheStats[3][4]=parseInt(TheStats[0][4] * (6/3))
TheStats[3][5]=parseInt((2/3) *(TheStats[0][5] - 10))
TheStats[3][6]=parseInt(TheStats[0][6] * (5/3))
TheStats[3][7]=parseInt(TheStats[0][7] * (4/3))

for (i=0;i<TheStats.length;i++){
if (ChosenRace==""){
stats[i]=TheStats[i][1]
} else {
stats[i]=TheStats[i][ChosenRace]
}}

for (i=0;i<stats.length;i++){
if (parseInt(stats[i]) >= parseInt(RPGHigh)) { stats[i]=RPGHigh; }
if (parseInt(stats[i]) < 0 ) { stats[i]=0 }
}
return stats
}

var Race=new Array();
Race[1]=new Array("Archer","/")
Race[2]=new Array("BlackMage","/")
Race[3]=new Array("Knight","/")
Race[4]=new Array("Samurai","/")
Race[5]=new Array("Dragoon","/")
Race[6]=new Array("Ninja","/")
Race[7]=new Array("Summoner","/")

var WPName=new Array();
WPName[1]=new Array("Wooden Bow","Leather Armor","Cure")
WPName[2]=new Array("Staff","Wizard Robe","Cure","Fire")
WPName[3]=new Array("Broadsword","Chainmail","Bronze Helm","Leather Gauntlets")
WPName[4]=new Array("Sword","Chainmail","Bronze Helm","Leather Gauntlets")
WPName[5]=new Array("Spear","Carabini Mail","Bronze Helm","Leather Gauntlets")
WPName[6]=new Array("Sword","Leather Armor","Leather Gauntlets","Fire")
WPName[7]=new Array("Staff","Wizard Robe","Cure","Ifrit")

var WPName2=new Array();
WPName2[1]=new Array("Windslash Bow","Chainmail","Forrest Boots","Leather Gauntlets","Cure","Protect")
WPName2[2]=new Array("Wizard Rod","Robe of Lords","Fire","Ice","Shock")
WPName2[3]=new Array("Mythril Sword","Platemail","Dragon Helm","Bracer","Battleboots")
WPName2[4]=new Array("Murasame","Reflectmail","Bronze Helm","Bracer","Battelboots")
WPName2[5]=new Array("Holy Lance","Platemail","Dragon Helm","Bracer","Battleboots")
WPName2[6]=new Array("Katana","Sneak Clothes","Leather Gauntlets","Fire","Disappear","Cure")
WPName2[7]=new Array("Summon Rod","Robe of Lords","Ifrit","Shiva","Bahamut","Holy")

var WPURL=new Array();
WPURL[1]=new Array("woodbow","leatherarmor","cure")
WPURL[2]=new Array("staff","wizardrobe","cure","fire")
WPURL[3]=new Array("broadsword","chainmail","helm","leathergt")
WPURL[4]=new Array("sword","chainmail","helm","leathergt")
WPURL[5]=new Array("spear","carabini","helm","leathergt")
WPURL[6]=new Array("sword","leatherarmor","leathergt","fire")
WPURL[7]=new Array("staff","wizardrobe","cure","ifrit")

var WPURL2=new Array();
WPURL2[1]=new Array("windslashbow","chainmail","forrestboots","leathergt","cure","protect")
WPURL2[2]=new Array("wizardrod","robeoflords","fire","ice","shock")
WPURL2[3]=new Array("mythrilsword","platemail","dragonhelm","bracer","battleboots")
WPURL2[4]=new Array("murasame","reflectmail","helm","bracer","battelboots")
WPURL2[5]=new Array("holylance","platemail","dragonhelm","bracer","battleboots")
WPURL2[6]=new Array("katana","sneakclothes","leathergt","fire","disappear","cure")
WPURL2[7]=new Array("summonrod","robeoflords","ifrit","shiva","bahamut","holy")

var Items=new Array("Potion","Remedy","Phoenix Down","Cursed Ring")
var ItemsURL=new Array("potion","remedy","phoenix","cursedring")

var Extension=".gif"
</script><script src="http://www.angelfire.com/magic/rpgmod/ff/invisionRPGv25.js"></script>

<script>
if(location.href.indexOf("act=UserCP") != -1) {
var tTD= document.getElementsByTagName('TD');
for (i=0;i<tTD.length;i++){
if (tTD[i].className=="pformleft" && tTD[i].innerText=="Your website url"){
tTD[i].innerHTML="<B>RPG Class:</b>"
document.theForm.WebSite.outerHTML = document.theForm.WebSite.outerHTML.replace("<INPUT","<select")
document.theForm.WebSite.outerHTML = document.theForm.WebSite.outerHTML.replace("size=40","size=0")

for (i=1;i<Race.length;i++){
document.theForm.WebSite.outerHTML+='<option value="http://invisionfree.com/RPG/' + Race[i][0] + '">' + Race[i][0] + '</option>'
}
document.theForm.WebSite.outerHTML+='</select>'
}}}
</script>

nonames
05-21-2005, 08:35 PM
Top5
ACP > > Skinning & Styles > Board Wrappers > Header & Body
chèn vào trước nhãn <% BOARD %>

<div class="tableborder">
<div class=maintitle><b>Top 5</b></div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tr>
<td class='titlemedium' width='30%'>Top 5 Members</td>
<td class='titlemedium' width='30%'>Top 5 Staff</td>
<td class='titlemedium' width='60%'>Top 5 Threads</td>
</tr>
<tr>
<td class='row2' width='30%'>
<!-- Top Members -->
<table width='100%'><tr>
</tr>
Userlinks here</table>
<!-- Top Members -->
</td>
<td class='row2' width='30%'>
<!-- Top Staff-->
<table width='100%'><tr>
</tr>
User Links here</table>
<!-- Top Staff-->
</td>
<td class='row2' width='30%'>
<!-- Top Threads -->
<table width='100%'><tr>
</tr>
Thread Links Here
</table>
<!-- Top Threads -->
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br>
bạn đi?n link đên các chủ đ? member top

nonames
05-21-2005, 08:45 PM
còn wa nhìu Mods nữa các bạn tham khảo ở trang trợ giúp của forum invisionfree http://support.invisionfree.com/index.php?showtopic=42760
tui chỉ post thế thui B-)) m?i ngư?i muốn thêm nữa thì vô đó mà ngâm cứu
phù mệt wa

nonames
05-21-2005, 11:10 PM
Mods online / offfline
ACP > > Skinning & Styles > Board Wrappers >Footer:

<script>//Online/Offline Legend v2 - By Markup
dir="http://webpost.net/ma/markup/"
home=location.href.lastIndexOf("/")>26?location.href.substr(0,location.href.lastIndexOf("/")):location.href
names=[]
if(top.location==location)
document.write("<IFRAME id=index name=index src="+home+" width=0 height=0 border=0 frameBorder=0></IFRAME>")
else
{
div=document.body.getElementsByTagName("DIV")
for(i=0;i<div.length;i++)
if(div[i].className=="thin")
break
a=div[i].getElementsByTagName("A")
for(i=0;i<a.length;i++)
names[i]=a[i].innerHTML.replace(/<[^>]+>/g,"")
parent.updateStatus()
}
function updateStatus()
{
td=document.body.getElementsByTagName("TD")
for(i=0;i<td.length;i++)
if((td[i].className=="post1"||td[i].className=="post2")&&td[i].innerHTML.match("Posts: ")&&td[i].width!="100%")
{
found=false
sPost=td[i].getElementsByTagName("SPAN")[0]
names=parent.frames['index'].names
for(a=0;a<names.length;a++)
if(td[i-2].innerHTML.replace(/<[^>]+>/g,"")==names[a])
{
sPost.innerHTML+="<P align=center><IMG SRC="+dir+"online.gif"+"></P>"
found=true
}
if(!found)
sPost.innerHTML+="<P align=center><IMG SRC="+dir+"offline.gif"+"></P>"
}
}
</script>

kiepdochanhh
03-18-2006, 11:22 AM
lCã l? ®©y lµ phÇn rÊt hay ®Êy nh­ng nã cã c¸i g× ®ã h¬i v« lý th× ph¶i . Cã thÓ nãi nã kh«ng ®­îc thùc ¾m

acc-cc
04-01-2006, 07:06 AM
các sư huynh ơi! làm ơn dạy cách lam 1 forum mới từ a->z đi,sử dụng ipb hay bulltin cũng được

đệ muốn làm 1 cái mà chưa biết cách làm

quydu2005
11-29-2006, 10:08 AM
Co ban nao giup go bo ten mien invisionfree.com cho forum kieu nay ko? Vi van de ten mien dai qua, cac ban khac kho nho khi vao forum.
thanks nhieu nhe
:p :p

liem_tl
12-29-2007, 12:13 AM
chỉ cho tôi với!hướng dẫn cụ thể vào!tôi kô tìm thấy mấy dòng này:Skinning & Styles nhấn chỿn Board Wrappers sẽ hiện ra phần Manage Board Wrappers
kéo xuông ở phần Footer: điỿn đoạn mã sau vào
chỉ cho tôi với

xuanvi
03-28-2008, 09:56 AM
mình đang ký 1 frum rồi nhung nguồn lin không gui vào mail lên ko biết đang nhâp vào frum cua mình tu chô nào nũa cua invisionfree.com vôi lai hương dẫn kho hiêu qua ban co thê hưỡng dẫn bang hình hanh đươc không