PDA

View Full Version : Tim "Mưa Xuân"mschbt
05-15-2005, 07:47 AM
Có ai vui lòng gởi cho tôi xin bài thơ "Mưa Xuân" của Bích Khê với? Cảm ơn nhi?u !

VietLang
05-15-2005, 04:16 PM
Có biết l?i của nó ra sao không vậy?