PDA

View Full Version : Tại sao không nghe đươc nhạc khi chat? Please explaphieudu
05-15-2005, 12:47 AM
Thanks,

VietLang
05-15-2005, 12:59 AM
Có lý!

Nhưng phải nghiên cứu lại mấy cái codes và phải tìm được cái chat software nào xài được được. Nhưng dù sao đi nữa cũng không đụng đến IRC. IRC là cổng cho thiên hạ gởi DoS và đôi khi cả DDoS. Ớn lắm vì server bị down nhi?u hơn chạy và web host sẽ m?i đi chỗ khác chơi nếu không chịu trả thêm ti?n bandwidth và những dụng cụ chống DoS khác.

phieudu
05-15-2005, 10:18 AM
I found a solution. Open 2 windows.

phieudu
05-15-2005, 10:38 AM
I found a solution. It is not perfect, but it works. Open 2 windows.