PDA

View Full Version : Bạn có những câu hỏi cần giải đáp ?pvtn_
07-16-2007, 05:07 AM
Bạn đang tìm hiểu về Tin Lành và có thêm những câu hỏi khác về niềm tin Cơ Đốc cần được giải đáp? Mời bạn ghé vào link sau đây

http://www.gotquestions.org/Viet/index.html