PDA

View Full Version : Sao không làm chat room?phieudu
05-12-2005, 02:48 PM
H?i dzậy thôi.

VietTien
05-12-2005, 03:53 PM
Chat rồi forum ế sao?? kakaka , cái gì cũng phải từ từ mà phieudu ,đòi h?i nhi?u wa' dzạ??chém chít gi? hehehhehe j/k

VietLang
05-12-2005, 10:11 PM
Làm chat room thì được, nhưng mà chat thì không có post trong Diễn ?àn được.

Có thể sau này sẽ tính :)