PDA

View Full Version : Note: "Modify" lại forum!CVAdmin
05-11-2005, 11:23 PM
Hi all,

CVA sẽ fix và gắn thêm lại một số MOD trong forums... trong th?i gian này nếu các bạn post hong được OR bị mất "bạc"... xin vui lòng các bạn Private Message (PM) cho CVAdmin OR VietLang... tụi này sẽ trả lại những "bạc" mà các bạn mất... theo số posts trong forum mà các các bạn có!... cám ơn tất cả members!... have fun all!... :)

CVAdmin - Site Administrator

VietTien
06-05-2005, 05:59 PM
Em mất mấy ngàn bạc nè trả em mau đi kakkaka

Vang Trang Dem
06-05-2005, 06:22 PM
tui không còn bạc nào nè hummmmmmmmmmm

VietLang
06-05-2005, 06:25 PM
tui không còn bạc nào nè hummmmmmmmmmm

Có bao nhiêu đưa cho Muội Nhím hết, tưởng tui hong biết sao? ;) :D

hehehehe

Cho nên Muội Nhím mới nhi?u ti?n hơn tui :D

VietTien
06-05-2005, 06:27 PM
Tr?i.. có thiệt hong đó?? em đâu có để ý bạc đâu , ùh mà ai cho em nhi?u vậy?? phải VTD hong??
mà sao lại đi cho em chi???

VietLang
06-05-2005, 07:01 PM
Còn ai ngoài ông Trăng nhà này :D

Vang Trang Dem
06-06-2005, 08:50 PM
tui không còn bạc nào nè hummmmmmmmmmm

Có bao nhiêu đưa cho Muội Nhím hết, tưởng tui hong biết sao? ;) :D

hehehehe

Cho nên Muội Nhím mới nhi?u ti?n hơn tui :DÖng nay tam bay à nghe tui hong có dua ai het à, mau trả tien cho tui di