PDA

View Full Version : Chữa Cháy Nhà BếpQuang Huy
05-09-2007, 12:19 PM
http://www.gwebspace.de/vmkusa/VideoClip/KitchenOilFire.wmv

bachanglua
05-29-2007, 09:09 AM
Thanks bạn đã posted bài ,cùng chia sẻ với mọi người đây cũng là cái mà các phụ nữ tụi mình thích học đó thanks heng