PDA

View Full Version : LÂU ĐÀI TRÊN BÃI CÁTDan Lee
04-12-2007, 10:12 AM
LÂU ĐÀI TRÊN BÃI CÁT


Có một người chuyên môn thích bịa đặt tin nhảm gây điều rắc rối, có người nói với hắn ta: “Trong bụng của ông mà nghĩ đến, thì nhất định có rất nhiều gạch ngói, gỗ, đá và thợ mộc, thợ hồ.v.v...”

Người bịa đặt tin nhảm cảm thấy kỳ cục bèn hỏi: “Tại sao ?”

Trả lời: “Giả như nếu không có nhiều đồ và thợ làm công, thì ông làm sao có thể xây nhiều lầu đài trên bãi cát như thế?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Gạch, ngói, gỗ, đá là vật liệu dùng để xây nhà cho con người ở, đây là loại gạch, đá, gỗ, có ích cho con người; khác với gạch, ngói, gỗ, đá trong bụng của người thích bịa chuyện đặt điều nhảm nhí làm mất đoàn kết trong cộng đoàn tu viện cũng như nơi tập thể quần chúng, loại vật liệu xây dựng này không xây dựng được ngôi nhà đoàn kết, nhưng là phá hoại bởi vì nó chỉ có trong tâm tưởng của người ghen ghét và ích kỷ mà thôi.

Con người ta ở đời ai cũng có cái tâm xây dựng và cái tâm phá hoại: tâm xây dựng là tâm có tha nhân và cộng đoàn nhưng không có mình, tâm phá hoại là tâm có mình mà không có tha nhân và cộng đoàn.

Vật liệu xây dựng nhà cửa ở đời này là gạch, ngói, đá, gỗ; vật liệu xây dựng nhà cửa trên trời là bác ái, yêu thương, phục vụ, đoàn kết; vật liệu để phá hoại ngôi nhà dưới đất lẫn ngôi nhà trên trời là kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, ghen ghét, mê ăn uống, hờn giận và lười biếng làm việc lành phúc đức.

Ai có mắt thì thấy và có tai thì nghe để mà sống như lời của Chúa Giê-su dạy, để khỏi xây lâu đài...trong hỏa ngục. Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.