PDA

View Full Version : Sửa lại phần nhạc.VietLang
05-10-2005, 11:14 PM
Chúng tôi mới sửa lại codes trong phần nhạc :)

Bây gi? bạn có thể tìm bài hát theo ca sĩ dễ dàng hơn trước.

Có đi?u nó vẫn còn bị nhi?u lỗi (thí dụ như chữ ? nằm trong phần chữ A). ?ang tìm cách sửa.

CVAdmin
05-10-2005, 11:57 PM
ùa... h?ng phải lúc trưỚc CVA fix cái problem này rồi seo???... :g:

VietLang
05-11-2005, 12:21 AM
Cái gì mà bro fix. VL fix á :)

Như sau khi thêm phần list ca sĩ theo mẫu tự thì lại bị. Nhưng chỉ bị trong phần ca sĩ và tác giả, trong phần tựa bài vẫn không sao.

CVAdmin
05-11-2005, 12:41 AM
trầu âu... coi ổng giành công nữa kìa... hihihi... J/K. :g:... anyway để hôm nào CT rảnh... check lại cái source code... :uhh: nhưng ma h?ng biết khi nào mới có rảnh... hihihi... :g: