PDA

View Full Version : Thử chút chơiVietTien
05-10-2005, 03:47 PM
?ược !!

VietLang
05-13-2005, 10:17 PM
Không biết upload nhạc và hình được không ta?!

Tạm th?i không được. Nhưng upload avatar thì được :)

chauphat05
06-21-2005, 03:43 AM
OHOKOHOKOGOKOGHKIGIGJGG

VietTien
06-21-2005, 10:22 PM
Chauphat la ai vâ/y?? phai chauluanphat bên VM hong??

VietLang
06-22-2005, 10:17 PM
Chắc hong phải đâu ... lâu lắm rùi hong thấy Châu giáo chủ :)

VietTien
06-29-2005, 05:01 AM
Ngư?i đó delete cai post của mình rồi. hummmm

Vang Trang Dem
06-30-2005, 06:14 AM
Ai delete vậy kà????

VietTien
07-01-2005, 01:03 AM
PB , him mỡ topic gi? delete rồi. coi đi em la ngư?i post đầu tiên đó.

Vang Trang Dem
07-01-2005, 01:16 AM
Tại nhi?u chuyện quá mà nên him sợ him delete trướcd?ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

VietLang
07-05-2005, 02:29 PM
Nói đúng sự thật sợ gì phải dz?t dzị ông Trăng?

vietpbc
07-15-2005, 07:57 PM
L?O TOÉT!