PDA

View Full Version : là gì???DINHTHIPHUONGLOAN
05-10-2005, 05:25 AM
Khi xanh,khi trắng,khi hồng
Không thả xuống nước cũng b?nh bồng trôi.
:lol: :lol:

pb
05-10-2005, 05:44 AM
Mây

DINHTHIPHUONGLOAN
05-10-2005, 05:47 AM
:lol: pb gi?i quá nghen

xuongnui
05-10-2005, 11:11 PM
Mây
Hay quá