PDA

View Full Version : Cái gì đây???pb
05-10-2005, 05:14 AM
Cái gì trên cơ thể con ngư?i : ?i nó nằm, đứng nó nằm, nằm thì nó đứng vậy ta?!?!?!?

ttphan
05-10-2005, 07:07 AM
Bàn Chân

xuongnui
05-10-2005, 11:07 PM
Bàn chân đúng rồi

pb
05-11-2005, 12:36 AM
Chính xác... gi?i quá ta :-)