PDA

View Full Version : NGHỊ LUẬN VỀ GIÒI BỌDan Lee
03-18-2007, 10:38 AM
NGHỊ LUẬN VỀ GIÒI BỌ


Một hôm diêm vương không có chuyện gì làm, nên ra lệnh cho quỷ phán quan dẫn đi chơi, đột nhiên nhìn thấy giòi bọ trong hố phân đang động đậy di chuyển, bèn ra lệnh cho phán quan ghi nhanh, nói: “Kiếp sau cho những thứ này đầu thai vào nhân gian hưởng thụ thiện báo”, phán quan tuân lệnh ghi vào.

Diêm vương lại đi tiếp một đoạn, nhìn thấy giòi bọ nơi tử thi trong quan tài, bèn lại ra lệnh cho phán quan ghi nhanh, nói: “Những thứ này phải sa vào hỏa ngục chịu khổ muôn đời”.

Phán quan cảm thấy kỳ cục bèn hỏi: “Chúng nó đều là giòi bọ, tại sao thưởng phạt không giống nhau ?”

Diêm vương đáp: “Giòi bọ của hố phân, vì phân là con người bỏ đi mà chúng nó cứ lấy ăn, đáng được khen ngợi là thanh khiết của đất. Còn như giòi bọ của tử thi thì chuyên ăn mỡ thịt máu của con người, nếu để chúng nó làm người, và giả sử chúng được làm quan thì bá tánh trên dương gian chẳng lẽ không bị đại họa hay sao ?”

Phán quan chợt bừng tỉnh thở dài nói: “Chả trách gần đây bá tánh ở dương gian bị khổ, té ra là có một bầy giòi bọ của tử thi nhảy lên trên dương gian rồi !”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Giòi bọ là loài bẩn thỉu nhất đối với con người, mà giòi bọ đang lúc nhúc nơi xác chết con người thì càng tởm lợm hơn nữa, do đó mà diêm vương bắt chúng nó đày muôn đời trong hỏa ngục để khỏi làm người hại dân lành.

Có một vài người khi được công thành danh toại thì đối xử với anh em như người xa lạ, vì những chuyện nhỏ nhen trong quá khứ; có người bốc lột tha nhân đến tận xương tủy như loài giòi bọ rúc rỉa xác chết.

Tất cả mọi người Ki-tô hữu đều biết mình chỉ là bởi bùn đất mà ra, và mang trên mình sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho, đó là xây dựng thế giới hòa bình trong yêu thương, do đó, khi quyền hạn và hoàn cảnh cho phép, thì họ luôn cổ võ một cuộc sống lành mạnh yêu thương và phục vụ tha nhân. Tất cả những người bốc lột người khác, đày đọa anh em cách này hay cách khác, phân biệt đối xử, chỉ trích phê bình kiêu ngạo, xỉa xói anh em, thì diêm vương cho rằng đó là loài giòi bọ đội lốt người.

Trên thế giới này chẳng một một người nào yêu thích giòi bọ cả, đó là một thực tế...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.