PDA

View Full Version : đố tiếp nha hahaha...DINHTHIPHUONGLOAN
05-10-2005, 03:43 AM
Da cuốn tóc
Tóc cuốn thịt
Thịt cuốn xương
Quả gì? mại dzô mại dzô.....bà con ơi! :g:

pb
05-10-2005, 05:47 AM
Trái bắp

DINHTHIPHUONGLOAN
05-10-2005, 05:50 AM
chà chà :phuc: bái phuc......bái phục :lol: