PDA

View Full Version : Dự án Công Viên Văn Hóa và Bảo Tàng Viện củaVDA_ClubV
02-17-2005, 11:55 PM
Hội Truy?n Thống Việt (VHS) vưà gửi đến toà soạn nhật báo Cali Today một thông cáo báo chí như sau:

SAN JOSE - Hội Truy?n Thống Việt (VHS), thị trưởng thành phố Ron Gonzales, phó thị trưởng thành phố Cindy Chavez, cựu phó thị trưởng thành phố Pat Dando, cựu nghị viên Terry Gregory, các nghị viên Chuck Reed, Linda Lezotte và Dave Cortese sẽ chủ trì buổi dạ hội gây quỹ của VHS tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật San Jose vào ngày Thứ Hai 28 tháng 2 năm 2005. Mục đích của buổi khai mạc này nhằm giới thiệu VHS cùng dự án Công Viên Văn Hóa Truy?n Thống và Bảo Tàng Viện cộng đồng. Buổi dạ hội này không những nhằm gây quỹ cho dự án to lớn này mà còn để bảo trợ cho một chương trình h?c bổng toàn quốc của hội.

Với sự chấp thuận của thành phố cho dùng 4.2 mẫu trong công viên Kelly để xây dựng công viên văn hóa và bảo tàng viện, VHS đã làm việc chặt chẽ với thành phố San Jose từ tháng mư?i 2003 để thiết kế và xây cất một công viên văn hoá và một Viện bảo tàng Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ. Công Viên Văn Hóa và Bảo Tàng Viện sẽ là nơi quy tụ, đểcác sắc dân khác nhau có thể gặp gỡ và h?c h?i v? văn hóa Việt. Khi công cuộc xây dựng được hoàn tất, công viên và Viện bảo tàng sẽ được hiến tặng cho thành phố San Jose vì lợi ích chung và cho toàn cư dân San Jose cùng các khách viếng thăm xử dụng.

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, chủ tịch VHS cho rằng "dự án Công Viên Văn Hóa và Bảo Tàng Viện là một dự án của cộng đồng. ?iểm tối hậu là dự án này phải được kiến thiết bởi cộng đồng và cho cộng đồng. Các thành viên trong Hội ?ồng Quản Trị VHS đã một lòng quyết tâm đe thấy được một kết quả mỹ mãn cuả dự án và chúng tôi mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ đứng ra yễm trợ và hậu thuẫn v? tinh thần và tài chánh để đoan chắc rằng dự án này sau 17 năm được đơm bông kết trái".
Bác Sĩ Ngãi thêm rằng "San Jose là một thành phố có đông ngư?i Việt Việt nhất ngoài Việt Nam, đây đúng là một th?i điểm chúng ta cần có một sự hiện diện đáng kể cuả cộng đồng Việt để chúng ta cùng với cộng đồng các sắc dân khác góp phần chia xẻ lịch sử và văn hoá phong phú của mình với cộng đồng.

?ể rõ thêm v? vé vào cửa, xin liên lạc Leah Davis tại số 408-394-0864 hay javanent@yahoo.com.

Hội Văn Hoá Truy?n Thống là một tổ chức thiện nguyện 501 (c) (3). Với mục đích bảo tồn, phát huy văn hoá và lịch sử ngư?i Việt qua các chương trình văn hoá và giáo dục nhằm phát triển sự hiểu biết và cảm thông trong cộng đồng.

VietLang
02-18-2005, 01:06 AM
Cái này hay à nha :)