PDA

View Full Version : Không Có Anh!!Pages : 1 [2]

VietTien
05-13-2005, 07:14 PM
Anh ơi có biết tính em vui
Tàn tiệc em v? với anh rùi
?ừng chửi đừng la làm Bé khóc
Bé buồn Bé bịnh chết anh coi

Vang Trang Dem
05-13-2005, 10:01 PM
Thôi em !!! cứ bước tr?n cuộc vui
Sương gió anh đây quen ngậm ngùi
Ngư?i v? khi cảnh tr?i đã sáng
Là lúc anh đi mắt dập vùi