PDA

View Full Version : g?i là gì ( co 2 câu hoi)hoanghuy_germany
05-05-2005, 07:06 PM
câu thư nhất: hôi xưa ngư?i ta thương g?i một ngư?i Tướng lập nhiêu công cho tri?u đình la Tướng gi???cac ban tra lơi song câu hoi 1 rùi minh đua ngay câu hỉ 2 ihihihi.

LTYT
05-05-2005, 07:16 PM
Thì là tướng công! :P

chinhbillgates
05-05-2005, 07:27 PM
đùng rùi, thì là tướng công chứ tướng gì hả pa

nhịmnhim
05-05-2005, 09:46 PM
Tướng quốc :-D