PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. N - Những người ''Phu Quét Lá'' mừng lễ ở Linh đài Đức Mẹ
 2. C - Chiều rộng của Ơn Cứu Độ
 3. B - Bài Ca Đức Mến của Thánh Phaolô trong Tang Lễ Sœur Emmanuelle tại Paris
 4. L - Lễ Các Đẳng Linh Hồn
 5. B - Bầu cử tại Hoa Kỳ .... qua một Lời Tâm Sự lần sau chót...
 6. B - Barack Obama với Bộ Máy Điều Hành Chính Quyền
 7. N - Người Việt Công Giáo và các vị Thượng Nghị Sĩ / Dân Biểu Hoa Kỳ trong Cuộc Bầu Cử
 8. T - Tuần Cửu Nhật Nguyện Cầu Cho Công Lý và Hòa Bình trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sắp Tới
 9. T - Tình hình tự do tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam
 10. S - Suy Niệm Lể Các Thánh
 11. N - Niềm Hi Vọng Hạnh Phúc
 12. N - Những người mặc áo trắng (Suy niệm lễ Các Thánh - 01 - 11 )
 13. DĐ - Điều giá trị trước mặt Chúa (Suy niệm lễ Các Thánh - 01 - 11)
 14. L- Lễ Các Thánh Nam Nữ (Suy niệm lễ Các Thánh - 01 - 11)
 15. B - Bài đọc lễ Các Thánh (01-11)
 16. L - Luyện ngục - cần thiết, hữu ích. (Suy niệm Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời)
 17. H - Hiệp thông các thánh và ơn cứu rỗi (Suy niệm Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời)
 18. C - Cánh chung cá thể : luyện tội (Suy niệm Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời)
 19. B - Bóng câu cửa sổ (Suy niệm Lễ Cầu cho các tín hữu qua đời)
 20. M - Mở ra tầm nhìn
 21. H - Hiệp thông kẻ sống người chết
 22. T - Thiên Đàng - Luyện Ngục - Hỏa Ngục
 23. H - Hình ảnh Chúa
 24. DĐ - Đôi điều suy tư nhân tháng các Linh hồn
 25. T - Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại
 26. C - Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa - Cầu cho chúng con
 27. M - Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (55)
 28. S - Sống Thánh Giữa Đời ( Mt. 5:1-12a )
 29. C - Có Đời Sau Không?
 30. L - Lể Các Đẳng Linh Hồn
 31. Y - Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha nhắm vào các Thánh
 32. L - Làm Sao Tha Thứ Ðược
 33. T - Trẻ Hay Già
 34. L - LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN ALL SOULS (Dành Cho Các Em)
 35. M - Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (58)
 36. B - Bí quyết trở nên người cao cả
 37. S - Sự chết tích cực
 38. C - Cuộc sống đời sau
 39. N - Nhìn những nấm mồ
 40. C - Căn Nhà Linh Hồn
 41. T - Tình Yêu Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần…
 42. C - Chúa nói với tôi
 43. C - Cầu nguyện cho các Linh hồn đã qua đời
 44. K - Kinh Truyền tin lễ cầu cho các linh hồn
 45. N - Nhân ngày lễ các đẳng linh hồn, nhớ về một ‘giáo dân cố tổng thống’
 46. M - Mùa tình yêu hiệp thông
 47. H - Hạnh Phúc Thật
 48. L - Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô - 9 Tháng 11, 2008 - Lấy trọn CD - 49.5MB
 49. B - Biết Rõ Ðường Ði
 50. H - Hồ Nước Giá Băng