PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. L - Lửa truyền giáo
 2. H - Hãy đi khắp thế gian
 3. T - Tôi nhớ đến lòng tin, bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô
 4. C - Con người: Hình ảnh Thiên Chúa
 5. K - Khiềm nhường trong truyền giáo (Suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo)
 6. DĐ - Đời sống chứng nhân ( Suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo )
 7. K - Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi
 8. M - Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (56)
 9. C - Chúa Nhật 29 thường niên. Tin Mừng Matthêu 22, 15-21
 10. G - Giáo Hội là thân mình Chúa Kitô, chứ không phải một hiệp hội của con người trần gian
 11. DĐ - Đạo đức và vai trò đạo đức trong đời sống con người (còn tiếp)
 12. B - Bão lũ Hưng Hóa
 13. C - Công bình Bác ái
 14. C - của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa "… repay to God what belongs to God "
 15. DĐ - Đáp Ca:TV 95, 1và 3, 4-5. 7-8. (Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A)
 16. H - HAI ĐỒNG BẠC
 17. C - CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN TWENTY-NINETH SUNDAY IN ORDINARY TIME ( Dành Cho Các Em)
 18. S - Suy Niệm Kinh Thánh (Isaia 45, 1-6)
 19. T - Thư chung của Đức Tổng Giám mục Hà nội
 20. C - CT Nguyễn Thế Thảo tiếp tục bêu xấu, muốn tìm cách để loại trừ TGM Ngô Quang Kiệt
 21. P - Presentation Lời Chúa: Chúa Nhật 29 quanh năm
 22. DĐ - Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt- Con người của tinh thần Công Đồng Vatican II
 23. M - Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (53)
 24. C - Công Dụng của Tràng Chuỗi Mân Côi
 25. N - NÓ NGUYỀN RỦA ANH ĐỪNG NHÌN
 26. B - BA MƯƠI NĂM MỚI GIÁC NGỘ
 27. T - Thi cử
 28. DĐ - ĐTC: Chính trị và tôn giáo không thể chống đối nhau khi thực sự phục vụ công ích
 29. S - Sứ mạng Truyền giáo
 30. T - Từ Xa Xa Có Tiếng Gọi
 31. C - Chuỗi Hạt Mân Côi Một Kho Tàng Thiêng Liêng Vộ Tận. (Phần V )
 32. S - Sứ Điệp Giáo Hoàng gởi ngày Chúa Nhật Truyền GiáoThế Giới.
 33. C - Con Người Mang Dấu Ấn Thiên Chúa
 34. C - Chúa Nhật Truyền Giáo
 35. Q - Quyền bính của Chúa luôn ở trên con
 36. K - Kính già, già để tuổi cho!
 37. N- “Những gì của Cha là của con, và những gì của con cũng là của Cha.”
 38. S - Song thân của thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu được phong Chân phước tại Lisieux
 39. G - Giáo Xứ Thánh Mẫu Maria tại Hoà-Lan Cầu nguyện Hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam
 40. DĐ - Đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 41. M - Một Lá Phiếu
 42. N - Niềm vui Truyền giáo
 43. C - CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Dành Cho Các Em)
 44. DĐ - Điều Răn Quan Trọng Nhất (Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)
 45. Y - Yêu Mến (Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)
 46. P - Phẩm tính thiết yếu (Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)
 47. M - Mến Chúa Yêu Tha Nhân (Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)
 48. M - Mến Chúa Yêu Người (Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)
 49. B - Bài đọc Chúa Nhật 30 - Thường Niên - Năm A
 50. T - Thánh Giá, Tình Của Ngài (Suy niệm Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A)