PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. L - Lễ Thánh nữ Maria Mađalêna, Lễ Nhớ ( Thứ Ba)
 2. K - Ký Kết Hôn Ước
 3. T - TRUYỆN CỨU CÁ
 4. T - TU ĐỨC.
 5. G - Gia Đình (19) Đường Hy Vọng
 6. K - Khiêm Nhượng (20) Đường Hy Vọng
 7. N - Những Lời Tự Thuật của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (audio)
 8. N - Người Kitô hữu suy niệm về Cờ Phục Sinh trong cuộc sống
 9. G - Gặp Được Viên Ngọc Quý
 10. N - Nước Trời Là Một Kho Báu Vô Giá
 11. DĐ - Đẹp như Hy Vọng (audio)
 12. C - Cẩn Mật (21) Đường Hy Vọng
 13. V - Vui Tươi (22) Đường Hy Vọng
 14. C - CON CÁ NHỎ.
 15. N - NGƯỜI TÌM LỪA.
 16. M - Mọi Người Đều Yểm Trợ Hôn Nhân (HẠNH PHUC HÔN NHÂN # 16)
 17. K - Kỹ thuật mới về sinh sản và ý nghĩa vai trò làm cha mẹ
 18. T - Tin thêm về bản Kinh Thánh cổ nhất được đưa lên 'mạng lưới toàn cầu'
 19. DĐ - Đôi Mắt
 20. N - Ngày 23 tháng 7: Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển
 21. N - Ngày 25 tháng 7: Kính Thánh Giacôbê 'Lớn'
 22. C - CHẺ CỦI.
 23. C - Cơn sóng thần của Đức Tin và Vui Mừng
 24. L - Lắng Nghe: Một Bảo Vật Quý Giá
 25. L - “Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao” (c. 97a) ĐÁP CA CHÚA NHẬT XVII
 26. K - Khôn Ngoan (23) Đường Hy Vọng
 27. H - Học (24) Đường Hy Vọng
 28. H - Hãy Nhìn Xa Hơn
 29. B - Bài Học Từ Cái Kén
 30. P - Phát Triển (25) Đường Hy Vọng
 31. DĐ - Dấn Thân (26) Đường Hy Vọng
 32. K - Kho Báu Và Ngọc Quý Chúa Nhật XVII Thường Niêm Năm A
 33. K - Kho Tàng Được Chôn Dấu (Suy niệm Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A)
 34. M - Mười tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức mỗi tuần (42)
 35. T - Thao Thức Đi Tìm Nước Trời Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A
 36. N - Nước Trời Như Viên Đá Quý
 37. T - TRÚC.
 38. Y - Ý THỨC LIÊN TỤC.
 39. T - Thánh Thần
 40. T - Tìm kiếm sự khôn ngoan
 41. N - Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
 42. K - Khôn Ngoan Đích Thực
 43. C - Canh Tân (27) Đường Hy Vọng
 44. T - Tình Yêu bằng hữu
 45. C - Cuộc Sống Mới (28) Đường Hy Vọng
 46. G - Gian Khổ (29) Đường Hy Vọng
 47. N - Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá
 48. C - CÁI HIỆN TẠI CỦA VĨNH HẰNG.
 49. H - Họ Đói Các Con Hãy Cho Họ Ăn. Suy niệm Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A
 50. M - Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (45)