PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - A & Sunday XXVIII in Ordinary Time - A
 2. N - Nghe Lời sống hôm nay Hãy làm gương lành 07.11.2011
 3. T - Tin Công Giáo Thế Giới 07.11.2011
 4. P - Phóng sự Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà 07.11.2011
 5. N - Nghe Lời sống hôm nay Hãy chu toàn phận sự của người tôi tớ 08.11.2011
 6. N - Nghe Lời sống hôm nay Lễ cung hiến thánh đường Latêranô 09.11.2011
 7. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 8. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-06-2011)
 9. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-07-2011)
 10. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-08-2011)
 11. C - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Chủ đề: Chu toàn trách nhiệm (Mt 25,14-15)
 12. H - Hãy Đá Đường Banh Tuyệt Vời Nhất Của Cậu Đi!
 13. B - Bổn phận của đầy tớ
 14. L - Lấp lánh giữa cuộc đời
 15. K - Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành
 16. P - Phút tâm giao 6: Như một chút lễ mọn
 17. M - Món quà tặng Chúa của ta
 18. T - Tin Công Giáo Thế Giới 09.11.2011
 19. N - Nghe Lời sống hôm nay Bao giờ triều đại Nước Thiên Chúa đến 10.11.2011
 20. H - Hôm nay là quà tặng
 21. DÐ - Dũng cảm xua đi rủi ro
 22. C - Cuộc đời chóng qua
 23. H - Hạnh các Thánh
 24. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-09-2011)
 25. C - Can đảm nói không với tội lỗi
 26. DÐ - Dùng thời gian để yêu thương
 27. ĐD - Đền thờ tâm hồn
 28. S - Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 29. T - Tẩy uế Đền Thờ
 30. C - Cung hiến Thánh đường Latêranô
 31. S - Sống sung mãn giây phút hiện tại
 32. T - Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
 33. C - Chúa Nhật 33 Thường Niên 13-11-2011
 34. K - Kinh Mân Côi Được Toàn Thể Thiên Quốc Quý Chuộng
 35. U - Usefull or Useless
 36. C - Con Dấu của Ơn Chúa
 37. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-10-2011
 38. K - Không Ai Biết Được
 39. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-11-2011)
 40. C - Còn Cầu Nguyện Không? - 12/11/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
 41. ĐD - Đầy Tớ Trung Tín - 13/11/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
 42. T - Tử đạo là làm chứng
 43. DĐ - Dùng thời gian để yêu thương
 44. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh vịnh 125 10.11.2011
 45. N - Nghe Lời sống hôm nay Ngày của con người 11.11.2011
 46. P - Phát Tirển Hoa Lợi Chúa Tặng Ban (CN 33 TN A)
 47. T - Tin Công Giáo Thế Giới 11.11.2011
 48. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 33 TN năm A
 49. N - Nghe Lời sống hôm nay Kiên trì cầu nguyện 12.11.2011
 50. V - Vui học Thánh Kinh - Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên A