PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. X - Xin mở cửa công chính cho tôi
 2. N - Nga: Tòa Thượng Phụ Mạc-Tư-Khoa mong có ngày ''dọn dẹp'' Lenin
 3. N - Nhận diện
 4. # - #270 Tiền của bất lương
 5. # - #269 Sống đạo
 6. # - #268 Cái đẹp đích thực
 7. # - #267 Món quà quý giá nhất
 8. # - #266 Sự quan phòng của Chúa
 9. C - Chúa Giêsu là cửa ràn chiên
 10. T - Tiếng gọi trong thinh lặng
 11. C - Chương Trình TVASTM Ngày 15-5-2011
 12. C - Câu chuyện truyền thông - Đô thị hài hòa
 13. N - Nghe lời sống hôm nay 16.05.2011: Người Mục Tử nhân lành
 14. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (16-05-2011)
 15. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 16. H - Hạnh các Thánh 16/5
 17. C - Chúa nhật IV Phục Sinh - năm A Chúa Chiên Lành
 18. H - Hãy Nghe Tiếng của Ta
 19. C - Chúa Giêsu & Đám Đông Dân Chúng
 20. C - Chúa Giêsu
 21. C - Chúa Nhật V Phục Sinh - Sống trong thực tế của thế giới.
 22. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật V Phục Sinh - A * Sunday V of Easter - A
 23. DĐ - Đức TGM Fernando Filoni, tân Tổng trưởng Bộ truyền giáo
 24. L - Lẽ Sống, 15 Tháng Năm, Ta Không Kết Án Con
 25. M - Mười lăm Điều Đức Mẹ hứa cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi
 26. L - Lẽ Sống, 14 Tháng Năm, Hương Vị Của Khói
 27. L- Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh
 28. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (17-05-2011)
 29. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 30. N - Nghe lời sống hôm nay 17.05.2011: Không ai cướp được chúng
 31. M - Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần 1
 32. M - Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần 2
 33. M - Một thoáng Phát Diệm giữa lòng Sài gòn - Phần 3
 34. T - Tôn sùng Đức Mẹ
 35. m - Mỗi ngày một câu Kinh Thánh
 36. c - Chia sẽ lời Chúa Thứ Ba, Chúa nhật 4 Phục Sinh
 37. N - Nghe lời sống hôm nay 18.05.2011: Không tự mình nói
 38. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (18-05-2011)
 39. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 40. DĐ - Đường Giêsu
 41. T - Theo Đức Kitô là đường
 42. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (19-05-2011)
 43. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 44. T - Tin quốc tế 18.05.2011
 45. N - Nghe lời sống hôm nay 19.05.2011: Trung thành với ơn
 46. B3 - 3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh - Chúa Nhật 5a mùa Phục Sinh, TV.32
 47. K - Kitô hữu - Ngôn Sứ giữa đời
 48. S - Sống tin tưởng vào Chúa
 49. A - Ánh sáng của Đức Kitô
 50. T - Tiếp nối sứ mệnh của Chúa