PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 2. N - Nghe lời sống hôm nay 11.05.2011: Ý của Thiên Chúa
 3. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh. Chúa Nhật 4a mùa Phục Sinh, TV.22
 4. DĐ - Đức Kitô - Mục tử nhân lành
 5. C - Chúa chiên của tôi
 6. C - Chúa chiên lành
 7. C - Cửa dẫn vào hội thánh
 8. DĐ - Đức Giêsu, Đấng chăn dắt đời tôi
 9. M - Mẫu gương các chủ chăn
 10. G - Giới trẻ đang ra đi hay quay về?
 11. T - Thiên Chúa chúng nó ở đâu?
 12. T - Trường Công giáo theo giáo luật
 13. N - Ngày lành tháng tốt
 14. H - Hội Nhập Văn Hoá Với ĐGH Gioan Phaolo II
 15. N - Nghe lời sống hôm nay 12.05.2011: Hết mọi người
 16. T - Tin quốc tế 11.05.2011
 17. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (12-05-2011)
 18. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư. (12-05-2011)
 19. T - Tin thì được...
 20. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (13-05-2011)
 21. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 22. DĐ - Để cho thế gian được sống
 23. N - Nghe lời sống hôm nay 13.05.2011: Ở lại trong Chúa
 24. C - Cửa chuồng chiên
 25. M - Mục Tử Bảo Vệ Ðức Tin
 26. C - Chúa Nhật 4 Phục Sinh 15-05-2011
 27. DĐ - Đôi dòng suy tư nhân ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu .
 28. M - Mục tử nhân lành
 29. S - Sống và chia sẻ Lời Chúa CN4PS/A - Tôi là cửa cho chiên ra vào
 30. T - Từ ngày tim đập biết yêu
 31. T - Tiếng nói của Chiên Chúa bảo vệ chúng ta trên lối bước
 32. T - “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”
 33. M - Mục tử thật - mục tử giả
 34. L - Lòng thương xót lớn hơn công lý
 35. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (14-05-2011)
 36. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 37. T - Thánh Matthia tông đồ Ngày 14 tháng 5
 38. B - Biện chứng mục tử - Chiên
 39. H - Hãy yêu thương nhau
 40. DĐ - Được sống và sống dồi dào
 41. N - Người Nục Tử Tốt Lành (cn 4 PS năm A)
 42. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành (cn 4 PS năm A)
 43. N - Nghe lời sống hôm nay 14.05.2011: Yêu như Chúa yêu
 44. N - Niềm vui khám phá số 30. Đại diện không thường trú của Tòa Thánh
 45. N - Nghe lời sống hôm nay 15.05.2011: Mục tử nhân lànhi
 46. T - Từ một lần gặp gỡ (31): Học làm người và học làm con Thiên Chúa
 47. DĐ -ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỌC VIỆN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VATICAN.
 48. C - Chia sẻ với em, người muốn đi tu làm linh mục
 49. S - Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế cầu cho Ơn gọi lần thứ 48
 50. C - Chúa Kitô - người mục tử nhân lành