PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (15-04-2011)
 2. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 3. S - Sống trong bóng ma Fukushima Daiichi
 4. X - Xét đoán mù quáng
 5. S - Sống theo Chúa
 6. N - Nghe Chúa Nhật Thương Khó Chúa Giêsu Chúa Chúng Ta 17-04-2011
 7. N - Nghe các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A
 8. L - Linh đạo hài hòa
 9. T - Tha thứ: Quà tặng tuyệt vời của tình yêu
 10. C - Câu chuyện chiếc lá
 11. N - Nghe Bài giảng - Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 12. T - Tinh thần phục vụ, món quà đẹp nhất Kitô giáo gửi tặng thế giới
 13. N - Nghe Bài giảng - Lời cầu nguyện của Đức Giêsu - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 14. L - Liên khúc Khổ đau
 15. L - Lời nguyện ngày cuối tĩnh tâm mùa Chay
 16. N - Nghe bài giảng: Chúa Nhật Lễ Lá - Bài Thương Khó theo thánh Matthêu - ĐGM Nguyễn Khảm
 17. T - The Power of Words
 18. N - Ngôn Từ Dành Cho Giuđa Ít-ca-ri-ốt (Chúa Nhật Lễ Lá)
 19. S - Suy niệm Thánh Kinh Chúa Nhật Lễ Lá năm A (Is 50:4-7)
 20. S - Sự sống - sự chết
 21. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (16-04-2011)
 22. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (17-04-2011)
 23. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (18-04-2011)
 24. G - Giuda hôn Chúa
 25. T - Thánh Giá cuộc đời tôi
 26. T - Từ một lần gặp gỡ (27): Bình Tâm
 27. OÔ - Ôi Chúa Giêsu, tình thương tha thứ!
 28. C - Chết thay người khác
 29. Q - Qua đau khổ vào vinh quang
 30. B - Bữa ăn Agapê
 31. N - Nhật ký 24 giờ của Chúa Giesu
 32. N - Núi Tabor và núi cây dầu
 33. G - Giới trẻ và Thánh Lễ
 34. L - Lợi ích của Thánh lễ hàng ngày đối với trẻ em
 35. L - Lời Cảnh Tỉnh Của Chúa Giêsu
 36. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 37. T - Thân phận ngôn sứ
 38. N - Nghe Chương Trình TVASTM Ngày 17-4-2011
 39. N - Nghe Chúa Nhật Lễ Lá 17-4-2011
 40. C - Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
 41. C - Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật Thương Khó - năm A
 42. C - Chia sẻ Lời Chúa - Vượt Thoát Cứu Độ - năm A
 43. # - #250 Ơn gọi làm người Kitô
 44. # - #249 Sám hối
 45. # - #248 Bài ca Đức Ái
 46. # - #247 Tinh thần phục vụ đích thực
 47. # - #246 Nhận lãnh để được trao ban
 48. C - Con Đường Chúa Đi
 49. T - Tuần Thánh - Ý nghĩa của Tam Nhật Vượt Qua
 50. T - Thứ Năm Tuần Thánh