PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. DĐ - Đức tin
 2. N - Người bạn
 3. N - Nghiên cứu cho thấy giới tu sĩ sống lâu hơn
 4. M - Mở cửa mộ
 5. T - Triết Gia Diogenes
 6. C - Chân dung các Thánh 04/11
 7. B - Bữa Tiệc Ly diễn ra khi nào ?
 8. N - Nghe Lời sống hôm nay 07.04.2011: Tôi đã đến nhân danh Cha tôi
 9. N - Nghe Lời sống hôm nay 08.03.2011: Người phụ nữ nhân lành
 10. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (07-04-2011)
 11. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 12. T - Thứ Năm Tuần thứ 4 Mùa Chay
 13. T - Từ một lần gặp gỡ (25): Theo Thầy lên Giêrusalem – cuộc đào luyện thứ hai
 14. L - Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay NĂM A 10 Tháng 4, 2011 - Lấy trọn CD - 69MB
 15. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 16. C - Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống
 17. N - Nghe Lời sống hôm nay 08.04.2011: Ngài là Con Thiên Chúa
 18. T - Tin Nhận Chúa Giêsu
 19. DĐ - Đồi Thập Giá
 20. N - Niềm tin tín thác
 21. N - Nỗi đau từ bỏ trở về
 22. N - Nghe Lời Chúa - Chúa Nhật 5 Mùa Chay 10-04-2011
 23. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (08-04-2011)
 24. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (09-04-2011)
 25. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.
 26. T - Từ một lần gặp gỡ (26): Theo Thầy lên Giê-ru-sa-lem – Cuộc đào luyện thứ ba
 27. C - Chềt và Sống Lại Trong Đức Kitô (cn 5 mc năm A)
 28. N - Nghe các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm A
 29. W - Who and Why?
 30. S - Suy Niệm Lời CHúa, Chúa Nhật V Mùa Chay năm A
 31. L - Làm Gì Cho Những Người Đang Nằm Trong Mồ ? (cn 5 mc năm A)
 32. Q - Quyền Con Người
 33. K - Không Quyền Lực Nào !
 34. N - Nghe Bài giảng: ĐGM Nguyễn Khảm Chúa Nhật 5 Mùa Chay 10-04-2011
 35. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (10-04-2011)
 36. DĐ - Đài Vatican - Hôm nay - Tin tức thời sư.
 37. K - Khóa học đặc biệt tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
 38. N - Nghe Lời sống hôm nay 09.04.2011: Chiến thắng lòng hận thù bằng tha thứ
 39. N - Nghe Lời sống hôm nay 10.04.2011: Điều quan trọng là có tin hay không
 40. L - Lời cầu nguyện của người cao tuổi
 41. N - Nghe Câu chuyện truyền thông 10.04.2011: Ơn Cứu Độ với người ngoại giáo
 42. C - Có Chúa hiện diện
 43. C - Cuốn sách xanh
 44. M - Mùa Thương Khó
 45. S - Sự Thật là gì ?
 46. DĐ - Ðón Nhận Sự Thật
 47. N - Niềm tin đời sau
 48. T - Tin – thấy - Believe - See
 49. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-04-2011)
 50. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay.