PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm A, TV.94
 2. V - Vấn đề xưng tội
 3. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (24-03-2011)
 4. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay
 5. N - Nghe giảng Cn III Mùa Chay C (08.03)
 6. N - Nhịp Cầu Thiêng Liêng
 7. C - Chúa Nhật III MC A: Bài Đọc, Chia Sẻ Ngắn & Slide Show (song ngữ)
 8. N - Nguồn nước
 9. C - Chúa hiện diện đó, khi ta khát
 10. DĐ - Đổi thay
 11. K - Khát vọng vô biên của con người
 12. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay
 13. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (25-03-2011)
 14. V - Vở kịch thương khó
 15. T - Từ một lần gặp gỡ (24): Theo Thầy lên Giê-ru-sa-lem – cuộc đào luyện thứ nhất
 16. K - Kỳ Thú
 17. DĐ - Đức Thánh Cha đề cao giá trị sư phạm của Bí tích Giải Tội
 18. G - Giàu sang và số phận vĩnh cửu
 19. DĐ - Dụ ngôn tá điền vườn nho
 20. N - Người con hoang đàng
 21. DĐ - Đức Thánh Cha tiếp kiến nhóm đầu tiên của HĐGM Ấn Độ
 22. L - Libya ca ngợi nhân viên y tế Philippines
 23. N - “Những người hùng” trên đất nước Libya
 24. S - Suy niệm Thánh Kinh Chúa nhật thứ 3 mùa Chay năm A (Xh 17:3-7)
 25. K - Khai mạc diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng
 26. L - Lễ Truyền Tin Mùa Chay NĂM A
 27. L - Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay NĂM A - 27 Tháng 3, 2011 - Lấy trọn CD - 68.6MB
 28. T - Thờ Lạy Trong Tinh Thần Và Chân Lý
 29. N - Nên hay Không Nên ... Than???
 30. L - Lễ Truyền Tin
 31. B4 - 40 Câu Hỏi về Thánh Lễ
 32. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A
 33. N - Nhìn lại đời sống
 34. T -- Thập Giá
 35. C - Cầu Nguyện Là Gì?
 36. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (26-03-2011)
 37. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay
 38. C - Cáo Phó : Sr. Maria Consolata HỒ THỊ CHÍNH (1937-2011) Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
 39. N - Nghe Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Mùa Chay 27-03-2011
 40. N - Nghe Lời Chúa nhật III Mùa Chay - Năm A - Bài giảng: ĐGM Nguyễn Khảm
 41. H - Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán: Tiễn biệt chị Tổng cố vấn
 42. G - Gặp gỡ
 43. N - Nghe các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm A
 44. C - Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống
 45. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (27-3-2011)
 46. DĐ - Đài Vatican - Tin tức thời sự, Hôm nay
 47. T - Thư Của Hà Minh Thành, Cảnh Sát Nhật gốc Việt, Đang Công Tác Tại Vùng Thiên Tai Nhật Bản
 48. N - Nơi lòng nhân bắt đầu
 49. N - Nước hằng sống ở đâu?
 50. T - Thiên Chúa ở cùng chúng ta