PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. # - #216 Đạt đến hạnh phúc đích thực!
 2. C - Cho là nhận
 3. S - Sứ điệp mùa chay của ĐHY Tổng trưởng Bộ giáo sĩ gửi các linh mục
 4. B - Bổn phận của công dân Nước Trời
 5. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (08-03-2011)
 6. C - Chương trình nghinh đón Thánh tượng Don Bosco tại Úc châu
 7. T - Trở về bụi tro
 8. L - Lễ Thứ Tư Lễ Tro 9 Tháng 3, 2011 - Lấy trọn CD - 65.8MB
 9. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Thứ Tư Lễ Tro & Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm A, TV.50
 10. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Chay - A * First Sunday of Lent - A
 11. C - Cát bụi tuyệt vời
 12. H - Hoang địa: nơi thử thách của lòng mến
 13. M - Một Giáo Hội chữ nghĩa
 14. M - Mầu nhiệm về sự phản bội
 15. T - Tâm sự Mùa Chay
 16. C - Chống lại âm mưu ma quỉ
 17. H - Hãy Học Với Những Vị Thánh (Chúa Nhật I Mùa Chay )
 18. T - Temptations
 19. T - Trông Bạn Khác Quá
 20. DĐ - Đức Giêsu bị cám dỗ
 21. C - Cám dỗ trong sa mạc
 22. DĐ - Đoạt lấy địa vị
 23. C - Chứng tỏ lòng yêu mến ấy
 24. H - Hoán cải nội tâm
 25. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (09-03-2011)
 26. L - Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay 13 Tháng 3, 2011 - Lấy trọn CD - 64.0MB
 27. T - Thứ Tư Lễ Tro (Bắt Ðầu Mùa Chay) Sám hối và Giao hòa
 28. H - Hãy xé lòng, đừng xé áo_ Thứ Tư Lễ Tro
 29. K - Khởi đầu từ điều nhỏ mọn
 30. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (10-03-2011)
 31. T - Tìm sự thánh thiện hằng ngày trong Mùa Chay
 32. ĂA - Ăn chay là dấn thân xa lánh sự dữ
 33. P - Phận bụi tro
 34. T - Ti-vi, Radio và Cuộc sống
 35. T - Theo Chúa Giêsu
 36. T - Theo Ađam hay theo Chúa Giê-su?
 37. DĐ - Dịp tội
 38. S - Sống giữa thế gian
 39. V- Vượt thắng cám dỗ
 40. Y - Ý nghĩa của việc ăn chay
 41. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (11-03-2011)
 42. B - Bạn tâm linh hơn bạn tưởng
 43. V - Vẫn có em bên đời...
 44. AĂ - Ăn chay - Mùa chay
 45. C - Chúa Nhật 1 Mùa Chay 13-03-2011
 46. C - Chống Trả Chước Cám Dỗ (CN I MC năm A)
 47. M - Miếng Ăn Là Miếng Nhục (cn 1 mc năm A)
 48. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật I mùa chay năm A
 49. T - Thiên Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta
 50. T - Từ một lần gặp gỡ (22): Vác Thập Giá Mình Mà Theo Thầy