PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. H - Hôn Nhân Dị Giáo: Hiệp Nhất Trong Khác Biệt
 2. T - Thương yêu trẻ em
 3. N- Nỗi Đau Tuổi Già
 4. B - BÀ MẸ QUÊ
 5. N - Người gieo hạt
 6. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VIII thường niên, năm A
 7. T - Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi, từ bỏ chúng ta
 8. N - Người biết rõ các ngươi cần gì
 9. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (27-2-2011)
 10. C - Chia sẽ lời Chúa CN8 TN năm A
 11. T - Ta chẳng quên các ngươi
 12. C - Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
 13. C - Chúa Nhật 8 Thường Niên 27-02-2011
 14. DĐ - Đừng lo lắng!
 15. L - Lạc Quan
 16. S - Sống tốt
 17. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (28-2-2011)
 18. K - Khôn ngoan đích thực
 19. L - Lịch phụng vụ tháng 3- 2011
 20. T - Từ bỏ để được gấp trăm
 21. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (1-3-2011)
 22. # - #215 Thực trạng sống đạo
 23. # - #214 Không chấp nhận chính mình?
 24. # - #213 Lòng quảng đại của những kẻ bé mọn
 25. # - #212 Những thách đố...
 26. # - #211 Lấy ân báo oán
 27. L - Lời Chúa Hôm Nay THÁNG 03/2011
 28. N5 - Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Tháng 03- 2011
 29. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật IX Thường Niên - A * Sunday IX in Ordinary Time - A
 30. L - Lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm A Ngày 6 Tháng 3, 2011 - Lấy trọn CD - 69.5MB
 31. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (02-03-2011)
 32. DĐ - Để phục vụ
 33. T - Trầm cảm ở lứa tuổi thiếu niên
 34. T - Thực hành điều Chúa dạy (Mt 7,24)
 35. T - Tìm Thánh Ý Chúa
 36. L - Lời Chúa (tháng 3.2011)
 37. C - Chia sẻ Lời Chúa thứ Ba TN năm A
 38. M - Mỗi ngày một câu Kinh Thánh
 39. H - Hãy chọn Chúa
 40. T - Thực hành
 41. C - Chia sẻ Lời Chúa thứ Tư TN năm A
 42. K - Khác Vọng Làm Lớn
 43. M - Môn đệ chân chính
 44. B - Bởi tin chứ không phải bởi việc làm luật dạy
 45. DĐ - Đường vào nước trời
 46. X - Xây Nhà trên Đá CN 9 A
 47. C - Có người khôn và kẻ dại
 48. T - Tinh thần tự do đích thực loại trừ bạo lực, âu lo và bối rối
 49. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm A
 50. C -Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu của Thánh Cả Giuse, Nhà Nguyện Loretto tại thành phố Santa Fe thuộc tiểu bang New Mexico USA