PDA

View Full Version : Công Giáo



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. B - Bão lòng
 2. L - Lòng bao dung
 3. T - Tại sao Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật ?
 4. DĐ - Ngài là Đức Kitô
 5. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (17-2-2011)
 6. DĐ - Điều ước cuối cùng
 7. T - Theo Đạo - Giữ Đạo - Sống Đạo
 8. N - Nước Thiên Chúa
 9. S - Sự Kiện Toàn Cần Thiết (CN VI TN năm A)
 10. T - Tha Thứ Cho Kẻ Thù: Dễ hay Khó (CN 7TN năm A)
 11. L - Lễ Chúa Nhật 6 Ngày13 Tháng 2, 2011 - Lấy trọn CD - 71.4MB
 12. L -Lễ Chúa Nhật 7 Ngày 20 Tháng 2, 2011 - Lấy trọn CD - 71.1MB
 13. DĐ - Điều kiện theo Chúa
 14. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (18-2-2011)
 15. L - Luật yêu thương
 16. C - Chúa Giêsu dậy: Chia sẻ tình yêu với tất cả mọi người
 17. B - Bài giảng: ĐGM Nguyễn Khảm - Chúa nhật VII Thường niên A
 18. T - Thẩm quyền
 19. S - Sống và chia sẻ Lời Chúa CN7TN/A - Yêu Kẻ Thù và Đồng Loại
 20. T - Từ Một Lần Gặp Gỡ (19): ĐÒI HỎI CỦA LÒNG MẾN
 21. T - Thông báo của Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tapao
 22. Y - Yêu thương thù địch - điều không dễ chút nào
 23. H - Hãy nên hoàn thiện
 24. K - Kẻ ăn mày
 25. T - Trái tim của Mẹ
 26. DĐ - Điều gì tạo một chuyện tình bất hữu?
 27. C - Chúa Nhật 7 Thường Niên 20-02-2011 (Nghe Bài Giảng)
 28. C - Cuộc Biến Hình Vinh Quang
 29. C - Chương trình lễ tôn phong Chân phước Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
 30. X - Xin lỗi
 31. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (19-2-2011)
 32. N - Nhà truyền giáo chết cho Trung quốc
 33. N - Nghệ thuật tha thứ
 34. L - Lời mời gọi nên Thánh
 35. S - Sống chữ Nhẫn
 36. M - Một Đan Viện Cát Minh đầu tiên của người Việt Nam sẽ được thiết lập tại TGP Mobile, Alabama
 37. V - Vẻ đẹp đâu rồi
 38. DĐ - Đức TGM.Giuse Ngô Quang Kiệt thăm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
 39. T - Thánh thiện
 40. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (20-2-2011)
 41. T - Tha thứ kẻ thù
 42. # - #210 Hãy trở thành muối đất
 43. # - #209 Thói đạo đức giả
 44. # - #208 Chúa đang hiện diện giữa chúng ta
 45. # - #207 Cảm nhận tình yêu Thiên Chúa
 46. # - #206 Tinh thần vô vị lợi
 47. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật VIII Thường Niên - A * Sunday VIII in Ordinary Time - A
 48. B - Bài học đức tin
 49. T - Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện (21-2-2011)
 50. L - Làm tôi tớ mọi người