PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. P - Phép Công Thẳng của THIÊN CHÚA từ bi.
 2. M10 - 10 cách chống lại sự căm thù: Ủng hộ nạn nhân
 3. B - Bác ái vô vị lợi tỏ lộ Thánh Nhan Thiên Chúa
 4. T - Thế Nào Là Giàu?
 5. M - Máu
 6. X - Xin Cho Đọc Kinh
 7. T - Trở thành người vĩ đại
 8. L - Lễ Chúa Kitô Vua Thường Niên - 21/11/10 - Lấy trọn CD - 70.3MB
 9. L - Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Thường Niên -
 10. 4B - 40 Giây Lời Chúa - Lễ Chúa Kytô Vua - C & The Solemnity of Christ the King - C
 11. # - #139 Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta
 12. # - #138 Sự khiêm tốn của Chúa
 13. T - Tên Trộm và Người Chủng Sinh
 14. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 34 Thường Niên
 15. V - Vương quốc Đức Kitô
 16. S - Song tịch
 17. L - Lễ Chúa Giêsu là vua
 18. K - Khai trương triều đại của Người
 19. V - Vua thật
 20. V - Về việc phân ưu và chia buồn
 21. Q - Quyền bính để phục vụ
 22. K - Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.
 23. L - Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ
 24. T - Từ Một Lần Gặp Gỡ (6): Nhìn Xem Và Suy Xét.
 25. T - Từ một lần gặp gỡ (5): Gặp Gỡ Cho Nhau Trong Sự Chân Thành .
 26. B - Bài giảng: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ
 27. K - Kitô Vua.
 28. N - Những Ông Vua Thời Đại
 29. X - Xin nhớ đến tôi.
 30. DĐ - Đây Là Vua Dân Do Thái.
 31. M - Mở cửa về hướng tình thương.
 32. G - Giêsu –Vua phục vụ
 33. V - Vua Kitô Và Các Thánh Từ Đạo Việt Nam
 34. C - Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Thường Niên
 35. G - Giêsu, Vua tình yêu
 36. H - Hoan hô Vua Giêsu Kitô
 37. DĐ - Đặc tính của Vua Giêsu
 38. V - Vua Tình Yêu
 39. V - Vị Vua Không Quân Đội
 40. DĐ - Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và vấn đề phòng ngừa Sida
 41. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Vọng - A & First Sunday of Advent - A
 42. C - Chúa Nhật 1 Mùa Vọng 28 Tháng 11, 2010 - Lấy trọn CD - 70.2MB
 43. # - #141 Mẹ đã được mạc khải
 44. # - #140 'Linh hồn tôi tung hô Chúa'
 45. T - Tâm Tình Mùa Vọng
 46. C - Cáo Phó Linh mục Anrê Dũng-Lạc TRẦN CAO TƯỜNG
 47. M10 - Mười Hai Bài Đọc Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng
 48. C - Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - 12 Bài Chia Sẽ (Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
 49. DĐ - Dấu-Chấm-Hết TRÒN
 50. C - Chúa nhật I Mùa Vọng A & 1st Sunday of Advent