PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. N - Nhận và cho vô vị lợi
 2. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh - Chúa Nhật 26 Thường Niên
 3. N - Niềm Tin Bị Hao Mòn (CN 27 TN năm C)
 4. S - Suy Niệm Thánh Kinh Chúa Nhật 27 quanh năm C (Hab 1: 2 – 3, 2: 2 – 4)
 5. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 27 thường niên năm C
 6. M - MARIA: MẪU GƯƠNG ĐỨC TIN & PHỤC VỤ (CN 27 TN)
 7. S - Sồng Đức Tin Vững mạnh
 8. I - I Am So Sorry
 9. A - A Faith-Filled Person is A Servant
 10. C - Chủ Ðề: Đức tin và Phục vụ "Hãy bật rễ đi" (Lc 17, 6)
 11. N -Nếu Bạn Có Đức Tin.
 12. L - Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên 10/10/10 - Lấy trọn CD - 69.3MB
 13. DĐ - Đón nhận ơn cứu độ
 14. L - Lòng biết ơn
 15. N - Những câu truyện ngắn
 16. T - Tiếng kêu cứu của người dân lũ lụt GP Vinh
 17. T - Tâm tình biết ơn
 18. C - Chia sẻ về sự Phục Vụ
 19. T - Tội ác
 20. T - Thể hiện lòng biết ơn
 21. C - Cám ơn: cần thiết của mọi liên hệ
 22. T - Trở lại tạ ơn Thiên Chúa
 23. K - Kỷ niệm xanh
 24. # - #127 Lời khẩn cầu của Mẹ
 25. # - #126 Chúc tụng và khẩn cầu Mẹ
 26. N - Nhậm chức, nhận chức?
 27. B - Bị mắc vào bẫy cám dỗ, làm sao để đoạn tuyệt cơn nghiện sách báo phim ảnh dâm ô?
 28. 3B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 28 Thường Niên
 29. T - Tri Ân Cảm Tạ Đến Muôn Đời
 30. T - Ta Ơn Chúa: Một Điều Cần Thiết
 31. B - Biết Ơn
 32. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhât 28 thường niên năm C
 33. T - Tâm Tình Biết Ơn (CN 28 TN Năm C
 34. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật 28 Thường Niên - C Sunday 28 in Ordinary Time - C
 35. N - Người ngoại đạo biết cám ơn Chúa
 36. L - Lời Tạ Ơn
 37. G - Gia đình cầu nguyện Lời Chúa với Kinh Mân Côi
 38. DĐ - Đứng dậy về đi
 39. I - I Started To Be Greteful
 40. L - Lời Tạ Ơn Hiếm Hoi
 41. C - Chỉ một người Samari biết ơn
 42. L - Lòng vô ân của con người
 43. S - Sống tri ân
 44. C - Cầu Nguyện Với Sự Kiên Trì
 45. # - #129 Đời sống Mẹ Maria
 46. # - #128 Ơn Gọi sống hình ảnh Thiên Chúa
 47. C - Chủ Ðề:Cầu nguyện kiên trì - Chúa Nhật 29 Thường Niên C
 48. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhật 29 Thường Niên - C Sunday 29 in Ordinary Time - C
 49. L - Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên
 50. B3 - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 29 Thường Niên