PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. C - Chuỗi Mân Côi cứu sống người lính
 2. ĐD - Đức Maria hồn xác lên Trời
 3. L - Lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời (Lễ trọng)
 4. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Vọng - The Assumption of the Blessed Virgin Mary, Vigil Mass
 5. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Lên Trời
 6. A - Ai sẽ được cứu rỗi? Làm sao biết?
 7. L - Lời chứng: Niềm tin là sức sống
 8. C - Chúa Nhật 21 Thường Niên - Lấy trọn CD - 68.2MB
 9. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh - Chúa Nhật 21 Thường Niên
 10. C - Cửa Hẹp
 11. B4 - 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật 21 Thường Niên - Sunday 21 in Ordinary Time - C
 12. T - Tầu Kéo hay Thuyền Buồm
 13. H - Hãy cố gắng qua cửa hẹp
 14. V - Vào khung cửa hẹp
 15. C - Cửa hẹp đưa con người đến đâu?
 16. # - #113 Bông hoa nhỏ bé
 17. # - #112 Người Mẹ của yên lặng
 18. AÂ - Âm Thầm
 19. M- Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (1)
 20. K - Khung cửa hẹp
 21. L - Lối nhỏ vào trời
 22. C - Chiến đấu để vào cửa hẹp - Chúa nhật 21 Thường Niên C
 23. A - Admission to Heaven - Sunday 21 in Ordinary Time - C
 24. C - Cút đi cho khuất mắt Ta
 25. M - Mỗi tuần 1 giờ cho Chúa và cho chính mình
 26. B - Bước vào vương quốc Thiên Chúa thông qua tình yêu
 27. N - Những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời
 28. L - Lễ Chúa Nhật 22Thường Niên Năm C Ngày 29 Tháng 8, 2010
 29. N - Những ngôn ngữ đang được khôi phục
 30. V - Vấn đề đức ái
 31. L - Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên C 29/08/10 - Lấy trọn CD - 71.0MB
 32. Xin Cáo Lổi ....
 33. S - Sống khiêm nhường
 34. N - - Những ngôn ngữ đang được khôi phục
 35. C - Chúa Nhật 22 thường niên - Năm C - Khiêm Tôn
 36. K - Khuyến khích sống khiêm hạ "Xin ông hãy nhường chỗ" - Chúa Nhật 22 thường niên - Năm C
 37. K - Khiên Nhường
 38. B4 - 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật 22 Thường Niên - Sunday 22 in Ordinary Time - C
 39. L - Lời Mời Sống Khiêm Hạ
 40. # - #115 Hy sinh và hiến thân vô vị lợi
 41. # - #114 Giá trị tinh thần
 42. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh
 43. C - Cỗ nhất
 44. S - Sống Thánh Giữa Đời - Lễ kính Thánh Mônica
 45. T - Tâm Sự Với Chúa Mỗi Ngày - Tuần 22 Mùa Thường Niên C
 46. T - Thông điệp từ ĐGH: Mẹ Teresa, một ''món quà vô giá'' cho Giáo Hội và Thế Giới
 47. T - Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường
 48. M - Một chuyện dân sinh - Phim: Người Con Gái Đà Nẵng
 49. C - Chỗ Nhất Và Chỗ Rốt Hết
 50. B4 - 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật 23 Thường Niên - Sunday 23 in Ordinary Time - C