PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. M - Một linh mục Trung Quốc bị bắt lại khi vừa mãn hạn tù.
 2. DĐ - Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kêu gọi Giáo Hội Trung Quốc đoàn kết.
 3. DĐ - Đối Thoại
 4. G - Gia Tài Mẹ Để Lại Là Bạo Lực Sao?
 5. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 18 thường niên năm C
 6. S - Sự Giàu Có Đích Thực (Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên C)
 7. T - Things That Matter to God
 8. K - Kinh Thánh 100 Tuần ( Tuấn 91 - 100 ) Do Lm Nguyễn Văn Khảm thuyết giảng
 9. C - Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C - Tiền … Bạc
 10. C - Của Cải Thế Gian và Kho Tàng Nước Trời (Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C)
 11. A - Anh em hãy sẵn sàng & Tỉnh thức trong đêm tối
 12. C - Chúa Hiển Dung 6/08/10 - Lấy trọn CD - 55.3MB
 13. L - Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C - 8/08/10 - Lấy trọn CD - 71.2MB
 14. N - Người Ở Phòng Số 40
 15. N - Người quản lý trung tín... Chúa Nhật 19 thường niên - Năm C
 16. N - Những Đầy Tớ Tỉnh Thức
 17. # - #109 Giá trị con người
 18. # - #108 Sứ mệnh của người tín hữu
 19. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Chúa Nhất 19 Thường Niên - C Sunday 19 in Ordinary Time - C
 20. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 19 thường niên năm C (Lc 12,32-48 )
 21. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh - Chúa Nhật 19 Thường Niên
 22. N5 - 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 08/10
 23. DĐ - Deepest Sympathy or Congratulation
 24. X - Xe lăn và Hy Lễ ban chiều
 25. C - Cho đi - Suy niệm Lời Chúa: CN 19 Thường Niên C
 26. C - Chủ về - Suy niệm Lời Chúa: CN 19 Thường Niên C
 27. DĐ - Đừng sợ, hỡi đàn chiên bé nhỏ - Suy niệm Lời Chúa: CN 19 Thường Niên C
 28. S - Sẵn sàng chờ đợi Chúa đến
 29. C - “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống….” (Ga 14, 6a)
 30. T - Tâm sự với Chúa mỗi ngày tuần 19 Thường Niêm
 31. N - Những ngôn ngữ bị mai một
 32. A - Anh em hãy sẵn sàng đón Chúa
 33. T - Thiên Chúa dắt chúng ta ra khỏi vùng tăm tối
 34. N - Người Ngu Bỏ Vợ
 35. L - Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thường Niên C
 36. C - CHÚA NHẬT MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM C - 15 tháng 8/2010:
 37. S - SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
 38. T - Thế Giới Bên Kia
 39. B4 - 40 Giây Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8 The Assumption of the Blessed Virgin Mary August 15
 40. ĐD - Đức Mẹ Lên Trời Chúa Nhật 20 thường niên - Năm C
 41. V - Vinh Quang Của Đức Mẹ
 42. ĐD - Đức Maria : địa chỉ trên cao
 43. C - Các Bà Mẹ Nam Mỹ
 44. # - #111 Tầm quan trọng của mỗi người
 45. # - #110 Sứ mệnh và ơn gọi
 46. P - Phần Thưởng của Một Lời Hứa
 47. T - Lên Trời Với Mẹ Tàpao
 48. L - Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (ngày 15.8)
 49. T - Tâm Hồn và Tâm Trí Mẹ Maria Giao Hoà Cùng Thiên Chúa
 50. C - Cùng Mẹ Lên Trời