PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (7) Thánh Hoá Gia Ðình
 2. X - Xem ngỡ ngàng, rồi khóc!
 3. T - Tha Thứ
 4. P - Phục Hồi Phẩm Giá Con Người
 5. L- Lòng Chúa Khoan dung
 6. C - Chúa nhật 11 Mùa thường niên “Ai được tha ít thì yêu mến ít”(Luc. 7,36-8,3)
 7. M - Mù Lòa Tâm Hồn
 8. C - Chỉ Tiêu
 9. C - Con Đường Về Trời
 10. L - Lễ Chúa Nhật 12 Năm C 20/06/10 - Lấy trọn CD - 68.6MB
 11. T - Thứ Ba Tuần 12 TN2, Năm Chẵn
 12. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (8) Ðoàn Kết Và Hiệp Nhất
 13. T - Thư Tình Trên Cát
 14. K - Khi Nào Ngày Bắt Đầu?
 15. C - Chúa Nhật XII Thường Niên (Chủ Ðề: Chúa Giêsu là Đấng Messia chịu khổ)
 16. H - Hai Câu Hỏi ( Chúa Nhật 12 Thường Niên)
 17. C - Căn Tính Kitô Hữu.
 18. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (9) Loan Báo Tin Mừng
 19. L - Liều Mạng
 20. T - Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô Từ Bi Nhân Hậu Vô Biên
 21. B4 - 40 giây lời Chúa - Chúa Nhật XII Thường Niên - C - Sunday XII in Ordinary Time - C
 22. H - Hãy Vác Thập Giá Đi Theo Chúa (Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C )
 23. C - Chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên – C
 24. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 12 thường niên năm C
 25. C - Chúa Nhật XII thường niên - Năm C, Đồng Hành Với Chúa
 26. # - #95 Đức Tin
 27. # - #94 Hy sinh phục vụ
 28. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh, Chúa Nhật 12 Thường Niên
 29. C - Chúa Nhật 12 Thường Niên – C ( Thầy Là Ai? Ai Là Thầy )
 30. T - Thứ bảy - 19 Thánh Romulđô, viện phụ
 31. T - Tốt nghiệp “mẫu giáo” trường làng!
 32. S - Sao Chép Sớ Tâu
 33. N - Người mục tử sống lời Kinh Hòa Bình
 34. V - Vai trò & trách nhiệm của người làm chồng/làm cha
 35. L - Lễ Gioan Tẩy Giả 24/06/10 - Lấy trọn CD - 68.0MB
 36. # - #97 Kính sợ Thiên Chúa
 37. # - #96 Chút tự ái
 38. B - Bỏ mọi sự
 39. T - Thánh Gioan Baotixita: Mẫu mực về lòng Dũng cảm và tính Khiêm nhường
 40. S - Sống Tỉnh Thức # 57 ( CON TRAI HỌ CHỈ CÒN MỘT TAY VÀ MỘT CHÂN )
 41. G - Giới Thiệu Chúa Cho Anh Em
 42. N - Nô Lệ Tình Dục - Chuyện “Mua Trinh”
 43. L - Lễ Chúa Nhật 13 27/06/10 - Lấy trọn CD - 67.1MB
 44. N - Người mục tử sống lời Kinh Hòa Bình
 45. T - Tiên tri
 46. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (10) Chứng Nhân Hy Vọng
 47. T - Theo Chúa để đi dâu và làm gì? Chúa Nhật 13 Thường Niên C
 48. T - Tâm sự với Chúa mỗi ngày tuần 13TN
 49. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 13 thường niên năm C
 50. K - Không quay đầu lại - Chúa Nhật XIII thường niên - Năm C