PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. # - #90 Không ai có thể làm tôi hai chủ!
 2. # - #89 Vui mừng của Thiên Chúa
 3. S - Hãy là tấm bánh bẻ ra cho anh em
 4. DĐ - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (3) Mầu Nhiệm Thánh Giá
 5. C - Chạnh lòng thương
 6. C - Chính anh em hãy cho họ ăn
 7. DĐ - Điều chúng ta tưởng niệm loan truyền
 8. T - Thánh lễ nối dài giữa lòng nhân loại
 9. M - Mầu nhiệm của tình yêu
 10. T - Thánh Thể, lời mời gọi yêu thương
 11. T - Tâm sự với Chúa Tuần 10 Thường Niên
 12. L - Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa (năm C) & LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA, Năm C
 13. C - Chúa Nhật X thường niên - Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 14. M - Mẹ may mắn hơn con?
 15. C - Chúa Nhật 10 Tthường Niên - Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Phân phát dư dật)
 16. L - Lời của dòng sông
 17. M - Một thoáng nhìn về những linh mục Việt nam thời danh trong các hoạt động văn hóa
 18. M - Một thoáng nhìn về những linh mục Việt nam thời danh trong các hoạt động văn hóa (2)
 19. B4 - 40 giây lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô The Most Holy Body and Blood of Christ
 20. N - Nhà Thờ Chúa làm phép lạ Biến Hóa Nhiều Bánh và Cá (Church of the Multiplication)
 21. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (4) Hoàn Toàn Của Mẹ
 22. C - Chúa Nhật XI Thường Niên Chủ đề: Lòng tha thứ của Chúa "Tội của chị đã được tha rồi" (Lc 7,48)
 23. M - Một cuộc tụ họp quốc tế các linh mục đông đảo nhất trong lịch sử
 24. C - Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C (Tội lỗi và Ơn thánh)
 25. C - Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C ( Niềm tin trên biển cả )
 26. L - Lễ Thánh Tâm - Ngày thế giới xin ơn thánh hoá linh mục ( Trái Tim Yêu Thương )
 27. C - Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C ( Tin Yêu Nhiều Thì Ðược Tha Nhiều )
 28. L - Linh Mục Giả
 29. P - Presentation Lời Chúa: Chúa Nhật 11 thường niên
 30. S - Sự sống đời đời!
 31. P - Phát Minh Hay Nhất
 32. V - Vì tôi là Linh Mục
 33. T - Tình Yêu Vị Tha
 34. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (5) Phục Vụ Người Nghèo
 35. C - Chúa Nhật Thứ 11 Mùa Thường Niên – Năm C Thực Hiện Lời Chúa là Công Chính
 36. L - Lễ Thánh Tâm 11/06/10 - Lấy trọn CD - 64.5MB
 37. L - Lời Cầu Hòa Bình
 38. C - Cái Tôi Tuyệt Vời: Gây Tai Họa
 39. T - Tình Yêu Cứu Đô
 40. C - Chúa nhật 11 Mùa thường niên 13/06/10 - Lấy trọn CD - 69.0MB
 41. B4 - 40 giây lời Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên - C 11th Sunday in Ordinary Time - C
 42. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (6) Xây Dựng Giáo Hội
 43. S - Sống Sao Cho Đẹp
 44. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XI thường niên năm C (2Sm 12, 7-10.13; Lc 7, 36-50)
 45. S - Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật XI thường niên (2Sam. 12, 7-10, 13)
 46. L - Linh Mục: Họ là Ai ?
 47. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật 11 Thường Niên
 48. K - Không Chỉ Tóc Vá Còn Nước Mắt
 49. # - #92 Ăn năn hối lỗi
 50. # - #91 Cải đổi con người