PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. # - #86 Tìm kiếm Thiên Chúa
 2. # - #85 Xin Vâng
 3. N - Ngôn ngữ Chúa Thánh Thần
 4. L - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
 5. C - Chúa Nhật Hiện Xuống (Nhà Đầu Tư Số Một)
 6. N - Nhận Lãnh Ơn Chúa Thánh Thần (Ga 20:19-23, CN Lễ CTT Hiện Xuống)
 7. S - Suy Niệm Thánh Kinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống(Cv. 2, 1-11)
 8. C - Chúa nhật 8 PS Chúa Thánh Thần hiện xuống ( Sống Theo Thần Khí )
 9. H - Hãy nhận lấy Thánh Thần (Cảm nghiệm Sống # 72)
 10. C - Chúa Thánh Thần tiêu diệt Sự Dữ.
 11. C - Ðức Thánh Cha tố giác - nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế
 12. C - Chúa nhật 8 PS Chúa Thánh Thần hiện xuống ( Anh Em hãy Nhận Lấy Chúa Thánh Thần )
 13. S - Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C (Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ Giáo hội)
 14. F - Fatima là nơi con người sống kinh nghiệm ơn thánh Chúa
 15. P - Phêrô Ăn Năn Thống Hối
 16. H - Hoa Trái Chúa Chúa Thánh Thần
 17. # - #88 Người con hoang đàng
 18. # - #87 Đón nhận tình yêu
 19. B4 - 40 giây lời Chúa CHÚA NHẬT Lễ Chúa Ba Ngôi The Most Holy Trinity
 20. L - Lễ Chúa Ba Ngôi 30/05/10 - Lấy trọn CD - 69.5MB
 21. C - Cảm nghiệm Sống # 94 Gia đình hạnh phúc nhờ nói ít
 22. N - Cảm nhận trong ngày hội ngô các linh mục
 23. T - Thiên Chúa là tình yêu suối nguồn
 24. M - Mầu Nhiệm Tình Yêu - Chúa Nhật IX thường niên - Chúa Ba Ngôi
 25. H - Hai Giờ Trong Mưa
 26. V - Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu
 27. M - Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mang lại cho người tín hữu điều gì?
 28. T - Thiên Chúa là trung gian để gặp gỡ
 29. T - Ta được thú vui giữa phàm trần
 30. T - Thần khí sự thật
 31. C - Chúa Con đã sai Thánh Linh
 32. DĐ - ĐỔI MỚI LỚN
 33. C - Cành Hồng Trên Đồi Tuyết
 34. C - Cành Hồng Trên Đồi Tuyết (Tiếp Theo )
 35. M - Màu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
 36. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
 37. M - Mẹ Maria, Mối Tình Đầu Của Tôi
 38. M - Một Thiên Chúa Có Ba Ngôi (Ga 16:12-15)
 39. DĐ - Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, (1) Bí Quyết Cầu Nguyện
 40. L - Lễ Mình Máu Chúa 06/06/10 - Lấy trọn CD - 69.8MB
 41. S - Sứ Điệp Đức Mẹ Lavang (2) Tinh Thần Ấu Thơ
 42. N - Nhật ký Hội Ngộ Linh Mục giáo tỉnh Hà Nội tại Sở Kiện
 43. C - Cha Cụ Thầy Bà! Tiếng Nói Từ Con Tim Yêu Mến Giáo Hội.
 44. B - 30 Tháng Năm, Một Chỗ Khủng Khiếp
 45. H - Hợp Nhất Trong Tình Yêu
 46. Y - You Give Them Some-
 47. M - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 48. L - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô - The Most Holy Body and Blood of Christ
 49. B - Ba Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 50. L - Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa (năm C)