PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. C - Conditions For Peace
 2. B4 - 40 Giây Lời Chúa -Chúa Về Trời The Ascension of the Lord
 3. # - #84 Chết vì yêu thương
 4. # - #83 Tin tưởng nơi Chúa
 5. K - Khi Người Không Ðáp Trả
 6. C - Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên ( Niền Hy Vọng Nước Trời )
 7. N - Những Tác Phẩm Để Đời
 8. C - Chúc Lành Của Người Cha
 9. I - Ích kỷ
 10. C - Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên ( SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG )
 11. M - Một Lá Thư Tình Từ Giesu
 12. T - TỘI LỖI (phần 1)
 13. T - TỘI LỖI (phần 2)
 14. T - TỘI LỖI (phần 3)
 15. DĐ - ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT, CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ CỦA NIỀM TIN KITÔ
 16. L - Lời Từ Biệt Của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
 17. T - Truyền thông, những bất cập...
 18. M - Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh (Từ ngày 16 đến 31-5-2010)
 19. T - Tâm Sự Với Chúa Luôn Như Hơi Thở #1
 20. T - Tâm Sự Với Chúa Luôn Như Hơi Thở # 2
 21. N - Những Lời Giã Từ
 22. V - Vầng mây bao phủ Người ( Cv 1,1-11)
 23. X - Xã luận: ĐTGM Ngô Quang Kiệt sẽ đi vào lịch sử như một chứng nhân anh dũng cho các giá trị Kitô Giáo
 24. C - Chính anh em là những chứng nhân
 25. H - Hộ khẩu chúng ta ở trên trời
 26. P - Phỏng Vấn Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
 27. T - Tiếng Chuông Và Những Làn Khói
 28. C - Chúa nhật 7 Phục Sinh C Thăng thiên " Ở lại đền thờ"
 29. DĐ - Đinh hướng từ trời cao
 30. DĐ - Tặng Vật Cho Cuộc Ði Tìm
 31. P - Phá vỡ âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI
 32. C - Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 2010
 33. H - Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Thủ Đô Washington DC: 17,18, 19 tháng sáu, 2010
 34. DĐ - Đức Thánh Cha nói: Chúa Thăng Thiên: Một sự nếm thử đời sống thiêng liêng
 35. M - Mười nguyên tắc sống của người Ki-tô hữu
 36. H - Hai Cách Thế Hiện Diện: Cũ và Mới (CN VII PS)
 37. K - Khát vọng Quê Trời (Lc 24:46-53, CN VII PS)
 38. S - Suy Niệm Kinh Thánh, Chúa Nhật Chúa Lên Trời (Cv 1,1-11; Ep 1, 17-23; Lc24, 46-53)
 39. T - Tâm Sự Với Chúa Luôn Như Hơi Thở # 3
 40. T - Tâm Sự Với Chúa Luôn Như Hơi Thở # 4
 41. T - Tâm Sự Với Chúa Luôn Như Hơi Thở #5
 42. DĐ - Đạo để làm gì?
 43. L - Lễ Hiện Xuống 23/05/10 - Lấy trọn CD - 68.7MB
 44. C - Chúa Nhật Hiện Xuống – Năm C (Acts 2: 1-11; Psalm 104; Corinthians 12: 3-7, 12-13; John 20: 19-23)
 45. L - Lễ Hiện Xuống (Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất)
 46. L - Lễ Hiện Xuống thách đố chúng ta phải cụ thể hóa bí tích thêm sức thành việc phục vụ của Kitô giáo
 47. T - Thần Khí Tỏ Mình Ra Nơi Mỗi Người Một Cách
 48. B4 - 40 giây lời Chúa Lễ Hiện Xuống - Thánh Lễ Vọng Pentecost - At the Vigil Mass
 49. L - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2010
 50. C - Chúa Thánh Thần với Gíao xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam tại Denver