PDA

View Full Version : Công GiáoPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

 1. S - Sống Và Chia Sẽ Lời Chúa
 2. S - Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật 3 Phục Sinh
 3. C - Chúc Lành Của Người Cha
 4. C - Chúa Nhật III Phục Sinh " Tìm về dấu cũ để nhận ra Chúa đó"
 5. T - Tình yêu nên một
 6. DĐ - Đường Lối Chúa
 7. C - Cho Con Nhận Ra Ngài
 8. T - Thiên Chúa Không Bỏ Con Người
 9. B- Bình Minh Trên Bờ Biển
 10. M - 18 Tháng Tư, Ðôi Tay Cầu Nguyện
 11. K - Kià! Đó Chính Là Chúa! (cn 3 Phục Sinh: Ga 21,1-14)
 12. S - Sống Lại
 13. C - Chúa Nhật 4 Mùa Chay C - Vị Mục tử nhân lành
 14. L - Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh 25/4/10 - Lấy trọn CD - 71.1MB
 15. H - Hãy trở thành những cửa chuồng chiên sống động
 16. S - Sống Tỉnh Thức 56 - Cầu Nguyện Để Được Đứng Vững
 17. C - Chúa Chiên
 18. # - #78 Lòng quảng đại
 19. # - #77 Sống mầu nhiệm tình yêu
 20. C - Chúa Nhật 4 Mùa Chay C - Chủ Ðề: Mục tử nhân lành
 21. S - Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật IV Phục Sinh (Cv. 13: 14, 43-52)
 22. C - Chuyện Tình
 23. C - Chiên của Tôi thì Nghe Tiếng Tôi
 24. H - Hai Con Két
 25. Ư - Ước mơ của Chúa
 26. c - Chúa Nhật IV Phục Sinh Mục tử Chính Hiệu
 27. T - Tâm sự với Chúa mỗi ngày Tuần 4 Phục Sinh
 28. C - Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C - Chúa Giêsu chia sẻ với những ai theo Ngài
 29. C - Cầu cho ơn Thiên Triệu
 30. C - Cuộc hội nghị về Cha Ricci tại Đài loan mang Đông, Tây lại gần nhau
 31. T - Tương Quan Chủ Chiên và Đàn Chiên (Ga 10, 27-30, CN 4 PS) E-mail Print Chúa Nhật IV
 32. C - Chúa Chiên Lành (CN 4 mùa Phục Sinh)
 33. DĐ - Đời tôi dành cho người nghèo “My Life for the Poor”
 34. S - Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Nghe – Biết và Theo Chúa)
 35. c - Chúa Nhật IV Phục Sinh Người chăn chiên đích thực
 36. S - Sức Mạnh Của Bí Tích (những Trang Nhật Ký Của Một Linh Mục - 40)
 37. B4 - 40 giây lời Chúa CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - NĂM C - SUNDAY 4 OF EASTER - Year C
 38. C - Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Năm C) - Chiên nghe theo tiếng chủ chăn
 39. C - Chúa Nhật IV Phục Sinh (năm C) - “Ta là Mục tử nhân lành”
 40. T - Tác Phẩm Thập Đại Bệnh: 2- Bệnh Tiêu Cực Bi Quan
 41. T - Tác Phẩm Thập Đại Bệnh: 1 - Bệnh Quá Khứ Cục Bộ
 42. C - Chiên và gia đình
 43. T - The Voice of God
 44. N - Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
 45. L - Linda & Peter
 46. B - Biết Bay
 47. C - Chúa Nhật 5 Mùa Chay C - Giới luật yêu thương
 48. C - Lễ Chúa NHật 5 Phục Sinh - Lấy trọn CD - 70.6MB
 49. # - #80 Bí quyết của hạnh phúc
 50. # - #79 Mối giây liên hệ