PDA

View Full Version : Phật GiáoPages : 1 2 3 4 [5] 6

 1. Thông điệp gửi người Phật tử nhân ngày lễ Vesakh
 2. LỤC TỔ ĐẮC PHÁP NHƯNG CHƯA CÓ THẦN THÔNG
 3. THIỀN - NHẬN BIẾT BẢN CHẤT TÂM HỒN
 4. ĐẠO VỚI TÁNH, TÍN VÀ MÊ
 5. Phải dùng trí tuệ để phát huy lòng từ bi
 6. Kính Chiếu Yêu ( nên đọc )
 7. Bốn giới đầu trong Ngũ Giới thuộc về Tánh Giới
 8. Chỉ mong hết thảy mọi người đều tu Tịnh nghiệp
 9. Hiếu tử thờ cha mẹ, hãy nên dốc sức nơi thực tế
 10. Tâm có những tư dục chẳng hợp lẽ nên tri kiến chẳng chánh
 11. “Niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng”
 12. Niệm một câu Phật hiệu gieo trồng hạt giống vĩnh cửu chẳng diệt
 13. Chẳng chú trọng tín nguyện, cầu sanh Tây Phương là trái nghịch với Phật
 14. Toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật
 15. Sao trong lúc nổi nóng chẳng nghĩ mình đã chết?
 16. Chuyện niệm Phật cố nhiên quý ở chỗ thuần nhất không gián đoạn
 17. Hết thảy các pháp đều lấy thân làm gốc
 18. Tội phá giới còn nhẹ, chứ tội phá kiến rất nặng
 19. Chớ nên có cái tâm chấp trước cầu chết, cầu mau vãng sanh
 20. Là thiện nhân trong thế gian, mới có thể học pháp xuất thế
 21. Đức Huỳnh Phú Sổ : Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo
 22. “lấy bệnh làm thuốc, biến oán thành ân”
 23. Hễ có tín nguyện thì chẳng ngộ vẫn được vãng sanh
 24. Phat Phap Vo Bien
 25. Học Phật, trước hết là phải giữ vẹn luân thường
 26. Phật xếp Thế Trí Biện Thông vào tám nạn
 27. Hễ có lòng Thành thì sẽ cảm được thánh ứng
 28. Khổ não chúng cam chịu, Ngọt bùi ta hưởng riêng
 29. Tam bảo là gi?
 30. GIẢI-MẬT-NGỮ: Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM
 31. Sát kiếp thê thảm đều do ăn thịt
 32. “Đại hiếu là kinh của trời, nghĩa của đất, hạnh của dân”
 33. Giáo là Phật ngữ, Tông là Phật tâm, Luật là Phật hạnh
 34. Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả
 35. Thiền là gì? Đạo là gì? Tôi là ai?
 36. Các bà nội trợ làm cách nào để tu Bồ Tát đạo ngay trong đời
 37. Niệm Phật Đối Trị Vọng Tưởng - HT Tịnh Không Khai Thị
 38. PHÁP TRI VỌNG
 39. TỒ HUỆ KHẢ (494 - 601)
 40. Tai Phật để làm gì?
 41. ĐẠI TRAI ĐÀN " SÁM HỐI VỚI TRẺ SƠ SINH"
 42. Phật Giáo Có Đường Lối Riêng
 43. Linh Hồn Không Có
 44. Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu
 45. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
 46. Mê Tín Dân Gian
 47. Nhân Quả Trong Cuộc Sống
 48. Những bài Thuyết Pháp Tịnh Độ
 49. Bình thường Tâm là Đạo; "Thế nào là Bình Thường Tâm" ?
 50. Nếu không có chữ "CÓ" vậy chữ KHÔNG gọi là gì ?