PDA

View Full Version : Nhạc Công Giáo 1. Album Dấu Ấn Tình Yêu 5 -Ngợi ca tình Chúa ( Lm Ân Đức)
 2. Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân
 3. Album Dâng Chúa tình con 1 - Nguyễn Văn Tuyên
 4. Album Dâng Chúa tình con 2 - Nguyễn Văn Tuyên
 5. Album Dâng Chúa tình con 3 - Nguyễn Văn Tuyên
 6. Album Dâng Chúa tình con 4 - Nguyễn Văn Tuyên
 7. Album Dâng Ngài (vol 2) - Thy Yên
 8. Album Háy đến cùng Giuse
 9. Album Hãy đến cùng Giuse 2
 10. Album Dâng Chúa tình con 5 - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 11. X - Xin Tri Ân ( Nhạc Xuân Của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm)
 12. Bài ca sinh hoạt
 13. G - Gieo Mầm Tin Yêu
 14. B - Biến đổi đời con
 15. T - Thánh Ca Hôn Nhân 1
 16. Album Dòng sông ly biệt
 17. M - Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD - 79.6MB
 18. T - Tinh Khuc Tri An
 19. N - Này Con Xin Đến
 20. N - Nghe bài nhạc: Đồng Chiêm - Hy lễ mới
 21. A - Album: Tình yêu nhiệm mầu
 22. DĐ - Đọc Kinh Lo ra - Tiến Linh CD 07
 23. T - Tình Thiêng Phụ Mẫu - Tiến Linh CD 01
 24. T - Tình Và Tri Kỷ - Tiến Linh CD 02
 25. M - Một Thời Đi Hoang - Tiến Linh CD 03
 26. C - Cho Tôi Chân Tình - Tiến Linh CD 04
 27. T - Tình Ca Yêu Đời - Tiến Linh CD 05
 28. T - Tình Thiêng Cha Mẹ - Tiến Linh CD 06
 29. DĐ - Dấu Ân Tình Yêu 2- Có Một Tình Yêu
 30. N - Nhạc sinh hoạt 1
 31. N - Nhạc sinh hoạt 2
 32. T - Tình Mẹ Đồng Công - Tiến Linh CD 10
 33. T - Tứ Đổ Tường - Tiến Linh CD 08
 34. DĐ - Đời Là Thế - Tiến Linh CD 11
 35. T - Tình Chúa Gọi Mời - Tiến Linh CD 13
 36. T - Tình Uyên Ương - Tiến Linh CD 14
 37. C - Cầu Nguyện Phân Tâm - Tiến Linh CD 15
 38. N - Nguyện Cầu Cho Nhau (Gia Ân Vol 14)
 39. DĐ - Dấu Ấn Tình Yêu Vol 1 - Dầu Con Là Ai